Poświęcenie kościoła pw. bł. Anieli Salawy w Suwałkach

„Dzień poświęcenia kościoła, nie raz porównujemy z chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga przez chrzest; budynek – przez poświęcenie i namaszczenie. Gdy dziecko przychodzi na świat, jest nowym istnieniem ludzkim, nowym człowiekiem. Od chwili chrztu – staje się dzieckiem Boga i miejscem Jego zamieszkania na ziemi, Jego świątynią” – przypomniał wczoraj w Suwałkach bp Jerzy Mazur. Ordynariusz ełcki konsekrował miejscowy kościół pw. bł. Anieli Salawy, którego budowa rozpoczęła się przed trzydziestu laty. Uroczystość była także okazją do podziękowania księżom za stworzenie wspólnoty parafialnej i opiekę nad powierzonym sobie ludem. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzenie duchowni, przedstawiciele władz samorządowych oraz parafianie.

„To poświęcenie, konsekracja ma miejsce w 30 rocznicę ustanowienia diecezji ełckiej a także waszej parafii. To 29 czerwca 1992 roku bp Wojciech Ziemba erygował tę parafie. Wtedy to wytrysnęło źródło pośrodku tej osady do którego każdy może przyjść, by ugasić swoje pragnienie; pragnienie miłości, prawdy, pokoju, nadziei, szczęścia. Tym źródłem jest Jezus Chrystus (…) Przychodźcie do tego źródła, by ugasić pragnienie i umocnić się duchowo. Czyńcie wszystko, by nikt nie umierał duchowo spośród żyjących na terenie waszej parafii, będąc blisko źródła. Pomóżcie każdemu spragnionemu, zagubionemu, dotrzeć do tego źródła, dotrzeć do Chrystusa” – apelował do zebranych hierarcha.

„W murach tego kościoła są wasze modlitwy, cierpienia, praca, wasze ofiary. Ta świątynia jest widzialnym znakiem obecności Boga pośród swojego ludu, jest Domem Bożym, w którym gromadzą się wierni, gromadzi się wspólnota Kościoła, aby uwielbiać Boga, swojego Stwórcę i Zbawcę, aby doświadczać Jego miłosierdzia i potrzebnych łask na drodze do świętości” – dodał.

Duchowny zauważył, że świątynia pw. bł. Anieli Salawy jest strefą zjednoczenia, przebaczenia i uświęcenia. Jest miejscem spotkania z Bogiem, który jest Miłością i Miłosierdziem oraz miejscem spotkania Go we wspólnocie. „On łączy ludzi między sobą i tworzycie wspólnotę wokół stołu eucharystycznego, na którym Jezus staje się za każdym razem, kiedy sprawowana jest Eucharystia (…) Tutaj człowiek doświadcza Bożego miłosierdzia, łaski przebaczenia grzechów (…) Niech ten kościół będzie miejscem pięknej modlitwy, adoracji przed Najświętszym Sakramentem” – mówił bp Mazur.

Duchowny wysnuł prośbę do zebranych wiernych, aby nie patrzyli na Kościół jako wspólnotę czysto ludzką, bo tak na Kościół patrzą liberałowie, ateiści i wrogowie, którzy mówią, że kościół to organizacja podobna do organizacji partyjnej, że kościół trzeba upiłować, zwalczać, zniszczyć.

„Pan Jezus nie założył Kościoła dla aniołów, ale dla ludzi słabych, grzesznych. Kościół nam pomaga na drodze do świętości” – podkreślił bp Mazur. Tak często dziś się słyszy od ludzi podających się za wierzących, że nie potrzebują Kościoła i nie będą słuchać Kościoła, bo nikt nie będzie im narzucał w co i jak mają wierzyć. Istny relatywizm w wierze! Moja wiara zależy od mojego punktu widzenia – dodał.

Parafię erygował 29 czerwca 1992 r. Ks. Bp Wojciech Ziemba, Biskup Ełcki. Kościół wybudowany w latach 2001-2004. Świątynia zbudowana z cegły spoinowej, o dwóch wieżach, na planie krzyża. W ołtarzu głównym znajdują się figury Chrystusa Zmartwychwstałego, św. Piotra, św. Pawła i św. Jana. Po lewej stronie, za miejscem przewodniczenia znajduje się obraz bł. Anieli Salawy – patronki parafii. W ambicie znajdują się obrazy świętych Pańskich, obranych za patronów poszczególnych ulic i wsi, należących do parafii. W kościele są dwie kaplice: kaplica Matki Bożej i kaplica Bożej Miłości. W tej ostatniej znajduje się dębowa figura przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego. Pierwszym proboszczem nowo powstającej wspólnoty został śp. Ks. Henryk Manczuk. Obecnie na czele wspólnoty parafialnej stoi ks. kan. mgr lic. Andrzej Zienkiewicz.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii licznie zgromadzeni księża oraz wszyscy obecni dokonali gestu ucałowania ołtarza. Ten gest zazwyczaj wykonują tylko kapłani. Święto parafii zakończono wspólną agapą.

ks. KZ

fot. Teresa Szot

Pozostałe artykuły