Tworzenie kultury powołaniowej. Całoroczna modlitwa o powołania w parafiach diecezji ełckiej (2022-2023)

W ubiegłym roku (3 października) została zainicjowana modlitwa o powołania w parafiach diecezji ełckiej. Jej podstawowym celem było otoczenie modlitwą osób poszukujących i rozeznających swoje powołanie zarówno do kapłaństwa służebnego, jak i sakramentalnego małżeństwa, do zakonu i na misje. Ponadto służyła ona uświadomieniu wiernym wszystkich parafii, że również na nich spoczywa odpowiedzialność za nowe powołania. Ponieważ troska o powołania jest cechą dojrzałego chrześcijanina, także w nadchodzącym czasie chcemy kontynuować dzieło, które stanowi jeden z elementów kultury powołaniowej. Poniżej zostanie ukazanych kilka istotnych aspektów, które składają się na kulturę i pedagogię powołaniową (szerzej traktuje o nich dokument pt. „Droga formacji prezbiterów Polsce” z 2021 r.).

Sens życia

Podstawowym elementem kultury powołaniowej jest ukazywanie sensu ludzkiego życia w relacji do Boga. Ponieważ człowiek został stworzony do miłości, sens jego życia kryje się w byciu dla drugiej osoby zarówno dla człowieka, jak i dla Boga (który jest wspólnotą Trzech Osób). Papież Franciszek podkreśla, że podstawową kwestią na etapie poszukiwania powołania jest odpowiedź na pytanie: dla kogo jestem? Chrystus jako Syn wyraźnie pokazał, że Jego życie jest ukierunkowane na Ojca, a jako Bóg uczynił siebie darem dla człowieka. Wobec tego sensem życia pozostaje dar z siebie.

Świadectwo wiary

Co po stronie dorosłych uchodzi za najważniejszy przejaw troski o powołania ludzi młodych? Jest nim świadectwo wiary! Wiarygodnym i fascynującym świadkiem okazuje się ten, kto codziennie podejmuje wezwanie Jezusa do podążania za Nim i ofiarowania siebie innym i Bogu. Coraz częściej podkreśla się, że ani programy, ani akcje powołaniowe (choć niezbędne) nie są w stanie zastąpić mocy świadectwa. Bez niego kultura powołaniowa traci najistotniejszy element.

Duszpasterstwo młodzieży

Pierwszy etap formacji powołań dokonuje się w rodzinie (nazywanej pierwszym seminarium i pierwszym przykładem życia małżeńskiego). Gdy rodzinę wspomaga duszpasterstwo młodzieży, wtedy zwiększają się szanse na osobiste doświadczenie Boga. Uchodzi ono za podstawowy cel duszpasterstwa. Dopiero dzięki doświadczeniu, czyli spotkaniu Boga możliwe staje się podążanie za Nim, tj. poszukiwanie i podjęcie powołania.

Towarzyszenie

Kto doświadczył Boga, ten potrzebuje towarzysza drogi, który umożliwi mu uporządkowany proces dojrzewania. Polega on na zakorzenieniu w miłości Boga, aby nie zagubić tego, czym zaowocowało spotkanie z Nim. Dlatego potrzeba uczenia się miłości braterskiej, życia wspólnotowego oraz służby. Należy jednak pamiętać, że pierwszym towarzyszem osoby poszukującej swojego powołania jest słowo Boga.

Modlitwa

Niekwestionowana zasada głosi, że cel można osiągnąć tylko przy użyciu środków, które do niego prowadzą. W obszarze kultury powołaniowej środkami tego rodzaju są modlitwa, post i cierpienie. Dzięki nim wzmacnia się relacja z Bogiem osoby, która szuka swego powołania. Natomiast wspólnota (rodzina, parafia), która się modli, dojrzewa w odpowiedzialności za powołania. Dlatego Kościół nie rezygnuje z modlitwy, lecz wyczula wiernych, aby z coraz większą świadomością i odpowiedzialności podejmowali troskę o powołania zarówno nowe, jak i już realizowane. Między innymi z tego względu po raz kolejny w diecezji ełckiej wychodzimy z inicjatywą całorocznej modlitwy w intencji powołań.

O inicjatywie w skrócie

  • Modlitwa we wszystkich parafiach przez cały rok zgodnie z harmonogramem od 2.10.2022 do 1.10.2023,
  • Cztery dni modlitwy w każdej parafii (rozpoczynającej się lub kończącej niedzielą),
  • Trwanie na modlitwie w pozostałe dni roku (kontynuowanie modlitw i inicjatyw rozpowszechnionych w parafii: pierwsze czwartki miesiąca, tydzień modlitw o powołania),
  • Cele modlitwy: ▪ wypraszanie nowych powołań (kapłańskich, zakonnych, misyjnych, małżeńskich), ▪ otaczanie troską osób realizujących swoje powołanie (biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, małżonków), ▪ zwiększenie świadomości i zaangażowania wiernych w procesie budzenia powołań, ▪ kształtowanie odpowiedzialności za rodzące się powołania,
  • Formy modlitwy: ▪ już istniejące w parafii (Msza św., adoracja NS, różaniec, nabożeństwa, modlitwa wiernych itp.) ▪ lub dodane zgodnie z rozeznaniem duszpasterzy i wiernych (propozycje modlitw do wykorzystania dostępne na stronie internetowej diecezji ełckiej),
  • Dni modlitwy to okazja do gromadzenia wspólnot, ruchów i grup parafialnych oraz sposobność do ich zaangażowania w duszpasterstwo powołaniowe w parafii,
  • Lekcje religii w szkołach poświęcone problematyce powołaniowej,
  • Na zaproszenie proboszcza możliwa obecność formatorów, profesorów i kleryków WSD (kontakt z wicerektorem w celu umówienia terminu i formy obecności) oraz sióstr zakonnych, misjonarzy, małżeństw i rodzin (dających świadectwo swego powołania).

ks. kan. dr Marcin Sieńkowski – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku

Pozostałe artykuły