Bitwa Niemeńska upamiętniona na tablicy w Berżnikach

16.09.2022r przy kościele  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Berżnikach,  odbyła się uroczystość  odsłonięcia  tablicy upamiętniającej miejsce Bitwy Niemeńskiej.

Tablica  została   ufundowana przez  Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, z okazji setnej rocznicy Wiktorii Niemeńskiej.

Uroczystość odsłonięcia poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem biskupa  ełckiego, Jerzego Mazura i  księży z dekanatu sejneńskiego. Uczestniczyli w niej również: wiceminister Edukacji Narodowej Dariusz  Piontkowski, samorządowcy szczebla  powiatowego i gminnego  Ziemi Sejneńskiej (Zarząd i  Starosta  powiatu sejneńskiego Maciej Plesiewicz, wójt gminy Sejny Dariusz  Łostowski, wójt gminy Krasnopol  Karol Szrajbert, radni ), członkowie Związku Piłsudczyków, licznie zgromadzona młodzież  okolicznych szkół, poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych  oraz okoliczni mieszkańcy Ziemi Sejneńskiej.

W swojej homilii biskup podkreślił  znaczenie pamięci historycznej dla budowania tożsamości narodowej, nawiązał do słów C.K. Norwida i Bł. Kard. Wyszyńskiego, że Ojczyzna  jest to  wielki zbiorowy obowiązek. „Miłość do Ojczyzny, to najpierw pamięć, pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje. Dlatego winniśmy im pamięć” – mówił ordynariusz ełcki. „Jesteśmy u grobów bohaterów. Chcemy modlić się za nich i prosić o niewiędnący wieniec chwały. Na grobach bohaterów, w miejscach wielkiego czynu zbrojnego, chcemy uczyć się miłości Boga i Ojczyzny. Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształ” – dodał.

Wiceminister Dariusz Piontkowski  w swoim wystąpieniu podkreślił  rolę   wielkiego  tryumfu  oręża polskiego, jakim było rozgromienie wojsk rosyjskich w Bitwie nad Niemnem oraz wyraził radość z licznego uczestnictwa młodzieży  w uroczystości.  „Jednym z ważniejszych wydarzeń XX wieku, które pozwoliło odzyskać polską państwowość była wojna z bolszewikami. Tym bardziej cieszę się, że są osoby, instytucje, które dbają o tę pamięć”- stwierdził Wiceminister.  

Odczytany został również list Marszałka województwa podlaskiego Artura  Kosickiego,  skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości. Marszalek zauważył jak  bardzo ważne znaczenie miało rozgromienie wojsk bolszewickich  w 1920 roku dla odrodzonego po latach zaborów Państwa Polskiego, szczególnie Kresów Wschodnich, w tym Ziemi Sejneńskiej.  Wyraził pragnienie, aby pamięć o tych wojennych zmaganiach  nad Niemnem  umacniała nasz patriotyzm  i była obecna wśród teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

 Po uroczystości odsłonięcia i poświęcenia  tablicy pamiątkowej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz berżnicki, gdzie znajdują się kwatery żołnierzy poległych w Bitwie Niemeńskiej, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach poległych żołnierzy.

Tablica odsłonięta w Berżnikach jest jedną z 14, które ufundował samorząd województwa podlaskiego – lokalnym samorządom z północnej części regionu w 2020 roku.

Pamiątkowe tablice związane z Bitwą Niemeńską z 1920 r. otrzymały władze gmin: Sidra, Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Nowy Dwór, Lipsk, Płaska, Krasnopol, Giby, Augustów, Sztabin, a także powiatów: augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego.

Lucyna Fidrych

Fot. Arch. diecezji ełckiej i Polskie Radio Białystok

Pozostałe artykuły