Spotkanie formacyjne w Smolanach Zespołu Szkół Katolickich

„Szczęśliwa młodzież, która spotka na swojej drodze prawdziwych nauczycieli-świadków wiary.”

Nowy rok szkolny to czas nowych wyzwań, doświadczeń, realizacji zamierzonych celów. Na progu tego czasu, rada pedagogiczna Zespołu Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, pracownicy szkoły oraz członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich im. Św. M.M. Kolbego w Piszu odbyli jednodniowe spotkanie formacyjne w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Smolanach.

„Potrzebujemy ciszy, ale też odwagi, by spotkać się z samym sobą i z Panem Bogiem” – mówił we wprowadzeniu ks. Krzysztof Pachucki, proboszcz parafii w Smolanach.

Taki właśnie był cel naszego wyjazdu – a wszystko po to, byśmy umocnieni mogli wrócić do naszych uczniów i być dla nich i przy nich jeszcze bardziej.  Spotkanie w Smolanach utwierdziło nas w przekonaniu, że osobista formacja nauczyciela jest niezwykle ważna i potrzebna, bo przekłada się na naszą codzienną pracę z dziećmi oraz młodzieżą.

„Bez Boga ani do proga” to powiedzenie zaczerpnięte z mądrości ludowej powraca u progu rozpoczynającego się roku szkolnego. Świadomi wyzwań, odpowiedzialności, trudu i radości, jakie niesie zawód nauczyciela, postanowiliśmy próg nowego roku, a także próg szkoły przekroczyć wzmocnieni formacją duchową. W pierwszym tygodniu roku szkolnego udaliśmy się do Smolan. Urokliwe miejsce, oddalone od zgiełku miasta, „nie koniec, lecz początek świata”, jak mawia gospodarz domu rekolekcyjnego, stało się miejscem naszej formacji – mówi Joanna Baranowska, Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Piszu.

W czasie naszego pobytu w Smolanach mieliśmy okazję wysłuchać konferencji, którą wygłosił do nas ks. Krzysztof Pachucki:

Zawód nauczyciela niesie ze sobą wiele napięć, stresów, bo misja nauczyciela jest ważna i trudna. Chodzi jednak o to, żebyśmy spojrzeli głębiej na młodego człowieka, bo w oczach Pana Boga każdy jest geniuszem- arcydziełem Bożego Stworzenia. Trzeba dostrzec w powierzonych nam  młodych ludziach nadzieję Kościoła i Polski (…) W szkole katolickiej przekazujecie młodym ludziom wiedzę i wartości, stąd też potrzebujecie cały czas pracować nad sobą. Nauczyciel musi znaleźć czas na modlitwę, refleksję, dobrą książkę, żeby stawać się lepszym człowiekiem i uświęcać się. Trzeba uznać, że nie jesteśmy idealnymi nauczycielami i musimy nieustannie pracować nad sobą – mówił do zebranych.

Ogromne znaczenie dla rozwoju życia duchowego ma także modlitwa osobista, sakrament pojednania i Eucharystia, których nie zabrakło w tym dniu.

Konferencja formacyjna, adoracja Najświętszego Sakramentu, chwile medytacji, Msza Święta, serdeczność gospodarza – ks. Krzysztofa, wzmocniły uczestników spotkania. Przyrodnicze walory miejsca pozwoliły rozkoszować się pięknem otaczającego świata, ale też sprzyjały medytacji, zajrzeniu w głąb swego serca – dodaje Pani Dyrektor.

Wróciliśmy wzmocnieni, napełnieni nadzieją, a przede wszystkim pewni, że chcemy, aby Pan Bóg posługiwał się nami w naszej pracy pedagogicznej.

Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi za życzliwe przyjęcie, słowo skierowane do nas, a przede wszystkim za duchowe wsparcie i modlitwę.  Zawsze będziemy Księdza dobrze wspominać, jako pierwszego katechetę w naszym liceum i Przyjaciela Szkoły.

Agata Święconek Zespół Szkół Katolickich w Piszu

Pozostałe artykuły