25-lecie powstania Akcji Katolickiej w diecezji ełckiej

W dniu 1 października 2022 roku Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej świętowała 25-lecie swojego istnienia, a właściwie odrodzenia po latach zawieszenia, które miało miejsce w okresie powojennym.

Święto jest zawsze jakimś wejściem w Boży czas, jest przypomnieniem, zwróceniem swego serca w stronę tego, co już było, ale jest także czasem, który pozwala nam „znaleźć siebie” w chwili, która trwa. Święto jest spojrzeniem w przyszłość, pozwalającym nam dojrzeć blask wieczności, jest spotkaniem tych, którzy świętują: z Bogiem i ze sobą nawzajem.

Uroczystości Jubileuszu uświetnili swoją obecnością władze samorządowe miasta i powiatu  Ełku, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu  Akcji Katolickiej Pani Urszula Furtak wraz z małżonkiem, Ryszardem Furtak-  Prezesem AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, p. Elżbieta  Olejnik- członek Zarządu Krajowego, Artur Dąbrowski Prezes Archidiecezji Częstochowskiej i jednocześnie rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce, Delegacja Archidiecezji Warmińskiej, byli prezesi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz bardzo licznie przybyli księża Asystenci Parafialni i prezesi parafialnych oddziałów wraz z  członkami. Obecne były również poczty sztandarowe POAK.

Uroczystości 25 lecia istnienia Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej rozpoczęły się w Katedrze Ełckiej Mszą św. o godz. 10:00, którą, przy współudziale Asystenta Diecezjalnego AK ks. Macieja Gilewskiego oraz księży – Asystentów Parafialnych, księży Dyrektorów Wydziałów Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownego celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur.

W słowie na wejście ks. Maciej Gilewski – Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej stwierdził, że spotkanie modlitewne, w którym uczestniczymy pod przewodnictwem ks. Biskupa Jerzego Mazura jest podziękowaniem Panu Bogu za miniony czas, które stało się dziełem Akcji Katolickiej, a następnie przywitał zaproszonych gości oraz zwrócił się do Ks. Biskupa Mazura z prośbą o wsparcie modlitwą, słowem pasterskim, radą na dalsze lata i o błogosławieństwo Boże na zakończenie Eucharystii.

Okolicznościową homilię wygłosił pasterz naszej Diecezji Ks. Biskup Jerzy Mazur, rozpoczął od przypomnienia, że Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej została erygowana Dekretem Biskupa Ełckiego w dniu 23 listopada 1997 roku, że jest: „stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła” i wyraził życzenie, aby obchody Jubileuszu pomogły: „uświadomić [nam], że jako osoby świeckie w tym stowarzyszeniu [możemy] realizować powołanie, które [otrzymaliśmy] na mocy chrztu świętego i bierzmowania”. 

Jednocześnie podkreślił, że Uroczystości Jubileuszowe 25 lecia AK mają miejsce w czasie trwania Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Powiedział: „Zachęcam was weźcie do ręki syntezę diecezjalną i ogólnopolską: Uważnie przeczytajcie; Nie lekceważcie tej Syntezy i zróbcie sobie rachunek sumienia. Te Syntezy są owocem spotkań Zespołów synodalnych. A było to wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, co mówi do mnie, drugiego człowieka, do Kościoła. Co Duch Święty ma dziś do powiedzenia Kościołowi ełckiemu poprzez głos Ludu Bożego.  Rozbudzone wśród wiernych świeckich zaangażowanie i otwartość domagają się kontynuacji w postaci dalszej pracy w parafiach, wspólnotach”.

Kierując swoją myśl ku temu, czym jest Jubileusz Ks. Biskup stwierdził, że „Jubileusz jest to czas naszych wspomnień i czas dziękczynienia. […] każdy Jubileusz jest czasem popatrzenia w przeszłość z wdzięcznością, z pasją w teraźniejszość i z nadzieją w przyszłość. Stajemy dzisiaj w katedrze ełckiej, by wyrażać wdzięczność Bogu za wszystko, co nam ofiarował, czym nas obdarzał przez te lata. Czynimy to za wstawiennictwem św. Wojciecha i św. Jana Pawła II, który przypomniał Kościołowi, a szczególnie Kościołowi w Polsce o bogactwie, charyzmacie Akcji Katolickiej. On mówiąc o wiernych świeckich pragnął, by „poczuli się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”. On powiedział do biskupów polskich 12 stycznia 1993 roku: „Trzeba więc, aby Akcja Katolicka na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

W swej homilii mówił dalej o wdzięczności dla tych, którzy budowali pierwsze podwaliny AK: biskupi, księża, wierni świeccy, poszczególni prezesi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Parafialnych Oddziałów. Zwrócił się z prośbą o modlitwę: „by członkowie AK trwali w charyzmacie stowarzyszenia w tych niełatwych czasach, w czasie pandemii Coronawirusa, wojny w Ukrainie, zagrożenia pokoju także i w naszej Ojczyźnie, w czasie zagrożeń różnych ideologii, ataków na małżeństwo, rodzinę, Kościół. I o wytrwanie: „Trwajcie z pasją, pracujcie z pasją, dawajcie świadectwo z pasją, wspomagajcie się nawzajem z pasją. Z pasją pogłębiajcie życie religijne, moralne, intelektualne i kulturalne. Z pasją wprowadzajcie wartości ewangeliczne w życie rodzinne, parafialne i  społeczne. Z pasję wypełniajcie zadania apostolskie, ewangelizacyjne, charytatywne i misyjne.

W tym roku jubileuszowym jest ważne, by popatrzeć w przyszłość z nadzieją. Jak św. Jan Paweł II mówił w Ełku w 1999 roku: „Corragio! Odwagi! Bóg jest z wami. Przyszłość należy do was. Idźcie w przyszłość z Jezusem i Maryja.” Tak tej odwagi potrzebujemy. Żeby żyć to potrzebujemy nadziei, ale żeby mieć nadzieję i być znakiem nadziei to potrzebujemy Ducha Świętego”.

Przykładem i wyrazem tego wytrwania w Wierze były słowa przytoczone w Liturgii Słowa. Ks. Biskup wskazał głęboki sens w wytrwałości w cierpieniu. Mamy tak, jak Hiob, żyjąc wiarą, odkryć swoją przyjaźń  z Bogiem. Życie Hioba uczy nas i dzisiaj: „Z tej historii o Hiobie wyczytać możemy ważną naukę. W dzisiejszych czasach większość ludzi pragnie bogactwa, kariery i sukcesów, mało kto pozostałby wierny Bogu do głębi. Wielu odwróciłoby się od wiary, inni poprzestaliby na złorzeczeniu i użalaniu się.  Widzimy to jak niektórzy zapatrzeni w bogactwo pogubili się i nie wytrzymali próby – odeszli od Boga. Nie wytrzymali próby i ulegli pokusie Szatana. Pamiętajcie cierpienie kształtuje charakter człowieka i wierność Bogu. A odpowiedź Boga jest jedna, obdarzy nas swoim błogosławieństwem”.

Również dzisiejsza Ewangelia niosła treść ważną dla charyzmatu Akcji Katolickiej, którym jest, wspólne z hierarchią kościelną, prowadzenie misji apostolskiej Kościoła. Ewangelia: „Ukazuje nam uczniów powracających ze swej misji pełni zapału z powodu mocy dokonywania cudów, którą dał im Pan Jezus. Jezus także cieszył się z ich osiągnięć, z ich radości z wypełnionej misji. Ale Jezus im powiedział: „Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Jezus ukazuje im, że prawdziwy powód ich radości – to nadzieja Nieba”.

My, członkowie Akcji Katolickiej modląc się, prowadząc wspólnie formację, pracując na rzecz parafii, lokalnego środowiska, prowadząc apostolat, … , będąc pełni zapału z dokonań, które udało się poczynić, również możemy mieć taką nadzieję. Bo jak podkreślił Ks. Biskup: „Jezus raduje się razem z wami, ale też ukierunkowuje wasze spojrzenie na prawdziwy cel. Tym prawdziwym naszym celem, tym co powinno nas napełniać prawdziwa radością, to zjednoczenie z Miłością Boga, które zaczyna się już tu, na ziemi, i osiągnie swą pełnię w Niebie: „cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

Czym jest Niebo? „To doskonałe życie z Trójcą Świętą – mówi Katechizm – ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane „niebem”. Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia” (KKK, n. 1024)”.

Każdy z nas, jako chrześcijanin, jest człowiekiem w drodze – z jej trudami, radościami z osiągnięć, z czasem kontemplacji, z potrzebą odpoczynku. I jak powiedział, na zakończenie swej homilii Ks. Biskup: „Ten Jubileusz jest kolejnym rozprostowaniem nóg przed drogą, która nas czeka. Co nas czeka? Kontynuujcie to co dotychczas czyniliście”.

Wyraził też pragnienie i nadzieję: „By ten Jubileusz był początkiem peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II po parafiach, gdzie są oddziały AK. Niech ten czas od dzisiaj do Uroczystości Chrystusa Króla będzie czasem dobrego przygotowania się do peregrynacji”.

Na zakończenie Mszy św. Prezes DIAK Aneta Wolny skierowała do J.E. Biskupa Jerzego Mazura słowa podziękowania za obecność w jubileuszowym świętowaniu  25 lecia Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Powiedziała m.in.: „Radujemy się, że mogliśmy razem z Tobą złożyć Bogu dziękczynienie za wszelkie dobro jakie dokonało się w ciągu 25 lat. Poczucie bliskości ze swoim przewodnikiem sprawia, że czujemy się bezpieczni, miłowani i silniejsi. Wyrażamy słowa wdzięczności za nieustanne wskazywanie nam drogi prawdziwej wiary, za wzór odważnego naśladowcy Chrystusa, który zawsze odczytuje znaki czasu zgodnie z prawdą. Twoja wielka zachęta, mądrość i troska Ojcze Diecezji, łączność z Tobą pozwala Nam jak najlepiej realizować to powołanie. Bóg zapłać za  głoszone Słowo Boże i dar wspólnoty w modlitwie”.

Pani Prezes skierowała również słowa wdzięczności  do kapłanów za ich „życzliwość i twórcze zaangażowanie”, za to, że dostrzegają: potrzebę obecności Akcji Katolickiej w rodzinie parafialnej”,  za to, że wspierają POAK w  ewangelizacyjnej działalności.

Część konferencyjna uroczystości odbyła się w Restauracji Rydzewski w Ełku. Spotkanie prowadziła Monika Zubowicz, a przerwy między poszczególnymi referatami wypełniali muzyką i śpiewem Jolanta Wilczyńska i Daniel Szejda.

Otwarcia Konferencji dokonała Prezes DIAK p. Aneta Wolna, która przywitała Biskupa Jerzego Mazura, pasterza naszej Diecezji, przybyłych kapłanów, delegatów władz samorządowych: Prezydenta Miasta Ełku pana Tomasza Andrukiewicza, członka Zarządu Powiatu Ełckiego panią Bożenę Puławską, delegacje Akcji Katolickiej: Prezes Akcji Katolickiej w Polsce panią Urszulę Furtak wraz z małżonkiem Prezesem AK Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej,  panią Elżbietę Olejnik Członka Zarządu Krajowego z Archidiecezji Warszawskiej, pana Edwarda Ośko wiceprezesa  Archidiecezji Warmińskiej. Najserdeczniejsze zaś powitania skierowała w stronę przybyłych Prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej i członków Akcji oraz zaproszonych gości.

W swym krótkim wystąpieniu podkreśliła potrzebę kontynuowania tych zadań, które przed Akcją Katolicką postawił św. Jan Paweł II, zadań, a których aktualność staje się coraz bardziej widoczna: „Wypłyńmy na głębię z całkowitym zaufaniem do Chrystusa! Idźmy do wszystkich parafii z zachętą tworzenia małych grup apostołów miłości i miłosierdzia zrzeszonych w odziały Akcji Katolickiej, KSM i innych grup apostolskich i zdobywajmy robotników dla budowania zrębów Królestwa Chrystusowego w świecie. Te małe grupy będą odgrywać rolę zakwasu, który będzie przenikał do wszystkich braci i sióstr w Kościele i na zewnątrz Kościoła, w świecie ludzi dobrej woli. I tak wspólnie budujmy Cywilizację Miłości, stale wzmacniając siły Mocą Eucharystii”.

Podsumowania 25 lat Akcji Katolickiej w Diecezji Ełckiej dokonał Asystent Diecezjalny ks. Maciej Gilewski. Nie było to jednak podsumowanie ściśle historyczne, a raczej problemowe. Przypomnimy tutaj tylko fakty podstawowe:

– „Jest rok 1997. 23 listopada decyzją księdza Biskupa Wojciecha Zięby Biskupa Ełckiego powstaje Akcja Katolicka, już rok wcześniej dzięki aktywności ks. Mariana Szczęśnego powołano w ośmiu parafiach grupy inicjatywne, które miały w późniejszym okresie zostać przekształcone w Parafialne Odziały Akcji Katolickiej”

– „W listopadzie 1997 roku zostało łącznie powołanych pierwszych 11 oddziałów; pierwszym asystentem – z ramienia Księdza Biskupa był ks. prałat  dr Marian Szczęsny. Kolejnymi Asystentami w minionym 25 leciu byli m.in.: ks. prałat Ryszard Gwiazdowski, ks. Adam Łosiewski, ks. dr Arkadiusz Orzeł, ks. dr Jacek Nogowski oraz ks. kanonik dr Maciej Gilewski.

Pierwszym formalnie wybranym Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej był dr Stanisław Kochański, następnie pan Marek Sawicki, Teresa Rugienis-Witkowska, Cezary Domitz i Aneta Wolna”,

– „Początki Akcji Katolickiej, jej rozwój odbywało się w sposób naturalnie oddolny”

– „Informacje na temat początków Akcji Katolickiej w Naszej Diecezji z okresu pierwszych 10 lat są bardzo skąpe”,

– „Jednym z pierwszych działań jakie podjęła Akcja Katolicka były działania charytatywne; m.in. wigilia dla osób wykluczonych, samotnych bezdomnych, organizowanie paczek, leków, pomocy medycznej. […]  ale: Trzeba  było czegoś więcej co ruszy i zaktywizuje inne środowiska, różne grupy zawodowe, aby każdy mógł  się odnaleźć w jej strukturach. […] Nie każda osoba w Kościele katolickim jest stworzona do tylko modlitwy, […] są osoby w każdym społeczeństwie, które roznosi energia działania, których zasoby trzeba umiejętnie wykorzystać  i pokierować  w określonej formule czy zadaniu”,

pierwszy okres działalności AK trwał około 13, istniało wówczas 15 POAK skupiających ok. 100 członków.

– „Drugi etap rozpoczyna się po 2011 roku, trwa do okresu pandemii, charakteryzuje się dużym przyrostem nowych POAK – z 15 liczba została 4-krotnie powiększona do 61; licząc 700 członków.”,

szczególnymi czynnikami wzrostu były: inicjatywy ks. Biskupa Jerzego Mazura, który zaczął „mocniej aktywizować, motywować proboszczów, aby rozpoczęli poszukiwania wśród swoich parafian osób, dla których odpowiedzialność za parafię to nie tylko teoria i stanie z boku i przyglądanie się”; i dalej: „zaangażowanie i kreatywność Księży Asystentów, Zarządów POAK, które zaczęły poszukiwać dodatkowych zadań, wynikających z uwarunkowań środowiska lokalnego”;  a także faktem: „zaangażowania Prezesów DIAK, oraz zarządu, który pracował dla dobra i jedności poszczególnymi oddziałami […] „tak, aby byli jedno””.

– „Do zadań Akcji Katolickiej na przestrzeni 25 lecia na gruncie diecezjalnym należy m.in. organizowanie: Orszaku Trzech Króli, propagowanie i upowszechnianie nauczania św. Jana Pawła II oraz bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego; przegląd chórów parafialnych, wieczory patriotyczne, koncert pieśni Maryjnych, Marsz dla życia i rodziny; organizowanie konferencji dotyczącej przyszłości Europy – Europa Christi – na Wigrach, obrona przed atakami na doktrynę i nauczanie Kościoła, próby nawiązania współpracy z wydziałami edukacji przy jednostkach samorządowych wraz z radami rodziców mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed przemycaniem i narzucaniem systemu wartości dalekich od chrześcijańskich, spotkania opłatkowe z pracodawcami i przedsiębiorcami”,

– „Wiele inicjatyw jest prowadzonych przez POAK, m.in.: pomoc charytatywna dla określonych grup społecznych, pomoc w zbiórkach  w aspekcie zadań misyjnych,propagowanie Dnia Dziecka Utraconego, wydawanie gazetek i biuletynów, spotkania rekolekcyjno- integracyjne, spływy kajakowe szlakiem ś. Jana Pawła II, tworzenie świetlic służących dzieciom i młodzieży (pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych).

Na zakończenie swojego wystąpienia ks. Maciej Gilewski podziękował Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi „za osobiste zaangażowanie, troskę i ojcowską opiekę, jaką Ksiądz Biskup obdarzył Akcję Katolicką”. Wyraził też swą wdzięczność księżom asystentom, Prezesom zarządów DIAK  i POAK oraz wszystkim osobom pełniącym różne urzędy i stanowiska.

W duchu wspomnień – jak to kiedyś było, jak zaczynaliśmy – miało miejsce wystąpienie byłego Prezesa DIAK Diecezji Ełckiej (2004 – 2010) pana Marka Sawickiego.

Po krótkiej przerwie, w czasie której wystąpili zaproszeni artyści, wysłuchaliśmy  bardzo interesującego referatu – „Apostolstwo laikatu w kontekście zmian cywilizacyjno-kulturowych” – wygłoszonego przez gościa Uroczystości Jubileuszowych dr Artura Dąbrowskiego Prezesa DIAK Archidiecezji Częstochowskiej.

Kolejny, równie interesujący, referat – „ Zadania i misja dla Akcji Katolickiej w kontekście nauczania Prymasa Tysiąclecia bł.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej” wygłosił ks. dr Jacek Uchan.  (Szerszą treść obu tych referatów udostępnimy na stronie internetowej DIAK Diecezji Ełckiej).

Kolejnym elementem Uroczystości Jubileuszu były wystąpienia zaproszonych gości. We wspólnym wystąpieniu  Urszuli Furtak – Prezesa Zarządu Krajowego AK i Elżbiety Olejnik – członka Zarządu Krajowego wysłuchaliśmy podziękowań skierowanych do Księdza Biskupa Jerzego Mazura za odwagę pasterską przyjęcia i prowadzenia dzieł związanych z Akcją Katolicką, za zaufanie powierzenia wielu spraw osobom świeckim.  Mieliśmy też przyjemność wysłuchać podziękowań skierowanych pod adresem Prezes naszego DIAK za jej wkład w pracę Zarządu Krajowego, pani Aneta jest skarbnikiem Zarządu.  Prezes Zarządu Krajowego wygłosiła też apel do nas świeckich, do kapłanów o dalszą pracę i odwagę powierzenia dzieła kolejnym ludziom.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Zarządu Krajowego Urszula Furtak wręczyła na ręce Asystenta Kościelnego ks. Macieja Gilewskiego pamiątkowy dyplom – Z okazji Jubileuszu 25 rocznicy powstania Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej – podpisany, z błogosławieństwem i darem modlitwy,  przez Asystenta Krajowego AK biskupa Marka Mendyka, zaś na ręce pani Prezes Anety bukiet pięknych róż.

Ponad to z wyrazami podziękowania i życzeniami dalszej owocnej pracy na rzecz Akcji Katolickiej wystąpili:

Ryszard Furtak – Prezes DIAK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,

Edwarda Ośko – wiceprezes  DIAK  Archidiecezji Warmińskiej,

Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku,

Odczytano również list od Prezes DIAK Archidiecezji Poznańskiej pani Bogumiły Kani-Łąckiej.

Ważnym elementem Jubileuszowego spotkania było wręczenie przez J.E. ks. Biskupa Jerzego Mazura  pamiątkowych medali – za świadectwo wiary i zaangażowanie w życie Kościoła – następującym osobom:

Anecie Wolnej, Edwardowi Grabarze, Norbertowi Nowackiemu, Stanisławowi Olszewskiemu, Lucynie Charyton,  Cecylii Bednarek, Stanisławowi Ostrowskiemu, Andrzejowi Mellerowi, Dorocie Grygianiec i Tadeuszowi Kostrzewie.

„To czyńcie na moją pamiątkę”. Te słowa Chrystusa, które skierował do swych uczniów, uświadamiają, że bez pamięci zachowanie Wiary nie jest możliwe. Bez zachowywania w pamięci tego, co było naszym udziałem jako członków Akcji Katolickiej, nasza obecność w jej strukturach traci wszelki sens. O tym właśnie, na zakończenie uroczystości 25 lecia Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej, mówiła dziękując wszystkim przybyłym uczestnikom doniosłego Jubileuszu p. Prezes Aneta Wolna: Ta  jubileuszowa uroczystość była okazją do spotkania, wspomnień i podsumowania minionych  25 lat. Ufam, że to niezwykłe wydarzenie pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci.  Dzisiaj w dniu jubileuszu 25 lecia Akcji Katolickiej nie możemy zapomnieć o naszej diecezjalnej przeszłości- 30 leciu Diecezji Ełckiej, którą świętujemy w tym roku dlatego dołączam także dziękczynienie i uwielbienie za teraźniejszość, za diecezję ełcką, którą współtworzymy. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję w stronę POAK , które są podstawową jednostką w której realizowane są cele stowarzyszenia czyli krzewienie wiary i postaw chrześcijańskich. Wiem, że o waszych dziełach niewiele się mówi. Dlatego jestem pełna podziwu i uznania za to czego dokonaliście w swoim życiu i  życiu drugiego człowieka.

Na zakończenie uroczystości J.E. ks. Biskup Jerzy Mazur udzielił pasterskiego błogosławieństwa „na dalsze świętowanie i lata pracy na Niwie Pana”.

Andrzej Meller

Pozostałe artykuły