Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej

1 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej. W wydarzeniu brali udział wykładowcy, profesorowie i alumni ełckiego seminarium, goście z innych seminariów duchownych a także osoby konsekrowane, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście.

Podczas Mszy świętej dwóch kleryków trzeciego roku przyjęło strój duchowny. Również dwóch alumnów z piątego roku zostało przyjętych do kandydatury do diakonatu i prezbiteriatu. Liturgii przewodniczył biskup Jerzy Mazur, który w czasie homilii powiedział: „Obłóczyny i kandydatura to pewne etapy do kapłaństwa. Jednym z etapów jest przybranie stroju duchownego a innym etapem jest włączenie do grona kandydatów do diakonatu i prezbiteratu. Na tej drodze niezwykłą rolę odgrywa właściwa formacja (…) Alumn, kapłan w stroju duchownym jest znakiem, świadectwem (…) Moi Drodzy nie wystarczy przybrać sutannę, ale trzeba być pełnym Chrystusa –<przyoblec się> i tak iść do ludzi, do których jesteście posłani i służyć jak On służył”. Zwrócił się również do alumnów piątego roku: „Każdy z was publicznie ma <przed obliczem Kościoła>- jak mówi obrzęd wyrazić zamiar przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Uczyńcie to w poczuciu wielkiej odpowiedzialności i świadomości, że Bóg każdego z was powołał”. Biskup Mazur w homilii wskazał na postać Hioba, który pomimo cierpienia pozostał wytrwały. Odpowiedzią Boga na tę postawę było błogosławieństwo. „Widzimy to jak niektórzy kapłani zapatrzeni w bogactwo pogubili się i nie wytrzymali próby – odeszli, porzucili ten wspaniały dar, który otrzymali od Boga. Nie wytrzymali próby i ulegli pokusie Szatana. Tak też i niektórzy alumni, kiedy nie zaufają całkowicie Bogu to w chwilach trudnych, kryzysu, cierpienia nie wytrzymują próby. Pamiętajcie cierpienie kształtuje charakter człowieka i wierność Bogu. A odpowiedź Boga jest jedna – obdarzy nas swoim błogosławieństwem” – powiedział hierarcha nawiązując do Liturgii Słowa.

Podczas uroczystości na auli Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Tomasz Bondzio, wykładowca dogmatyki. W wykładzie pod tytułem „Autorytet i formacja – nieodzowne eksplikacje dotyczące osoby ludzkiej” podkreślał, że formacja ma wpływ na całego człowieka a zaniedbywanie duszy, mimo że jest ona niewidoczna, może wpływać na liczne obszary życiowe. „Istotą formacji jest dążenie do tego, aby człowieka bardziej i prawdziwiej uczynić ludzkim i ujawnić jego pierwotną wielkość. Dać mu uczestnictwo we wszystkim, co może uzasadnić nadzieję, która jest w nim” – mówił ks. Tomasz Bondzio podczas wykładu i dodał, że „osoba to istota ciągle poszukująca, pełna niepokoju. Dlatego jej zrozumienie jest zadaniem trudnym. Nie przychodzi ono samo, często wiąże się z dużym wysiłkiem, a nawet ofiarą, heroizmem. Dlatego formacja jest nie tyle sprawą teorii co praktyki”.

Na ręce Biskupa Jerzego Mazura oraz rektora seminarium ks. dr Marcina Sieńkowskiego kleryk pierwszego roku złożył uroczyste ślubowanie. W tym roku po raz pierwszy rok propedeutyczny będzie prowadzony systemem łączonym. Razem z klerykiem z WSD w Ełku formować się będą klerycy z diecezji elbląskiej i kleryk z archidiecezji warmińskiej. Na zakończenie uroczystości chór alumnów odśpiewał hymn „Gaudeamus igitur”.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły