Zaproszenie na Galę z okazji 30. rocznicy powstania Diecezji Ełckiej i na Święcenia Biskupie Biskupa Nominata Dariusza Zalewskiego

Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego

Drodzy Diecezjanie!

Diecezja Ełcka przeżywa obecnie podniosłe chwile z racji przeżywanej 30. rocznicy istnienia oraz nominacji nowego Biskupa Pomocniczego w osobie ks. kan. dr. Dariusza Zalewskiego. W miesiącu październiku będziemy mieli okazję, by jako wspólnota diecezjalna dać wyraz naszej radości.

W sobotę 8 października w Ełckim Centrum Kultury o godz. 15.00 odbędzie się uroczysta Gala podsumowująca obchody 30. rocznicy istnienia Diecezji Ełckiej. Serdecznie zapraszam Kapłanów i przedstawicieli wspólnot parafialnych do udziału w tym pięknym wydarzeniu.

Dnia 29 października w Katedrze Ełckiej pw. św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość Święceń Biskupich Biskupa Nominata Dariusza Zalewskiego
. Po raz trzeci w historii Diecezji Katedra Ełcka będzie miejscem święceń biskupich.

Serdecznie zapraszam na te uroczyste i ważne dla naszego Kościoła lokalnego celebracje. Proszę wszystkich o modlitwę w intencji naszego nowego Biskupa Pomocniczego i za całą Diecezję Ełcką. Z serca wszystkim błogosławię.

+ Jerzy Mazur

Biskup Ełcki

Pozostałe artykuły