Uroczysta Gala z okazji 30. lat diecezji ełckiej

W sobotę 8 października 2022 r., w Ełckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji 30. lat istnienia diecezji ełckiej. Na to wydarzenie licznie przybyli przedstawiciele ze wszystkich parafii w diecezji oraz zaproszeni goście.

Bp Jerzy Mazur, biskup ełcki w słowie wprowadzenia zaznaczył, że przeżywany jubileusz diecezji przypada na trudny czas, który jest naznaczony cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid-19 oraz trwającą wojnę w Ukrainie. Jak podkreślił biskup nadal wielu ludzi ochrzczonych żyje w lęku i strachu.  

Biskup zachęcał, aby w przeżywanym roku jubileuszowym popatrzeć w przeszłość, wyrazić wdzięczność Bogu i ludziom, a także zrobić sobie rachunek sumienia i odpowiedzieć na pytania: czy wszystko się udało, czy na te wyzwania, które stały i stoją przed naszym Kościołem odpowiadaliśmy i odpowiadamy pozytywnie, czy z wielkim zapałem, wypełniamy we wszystkim wolę Bożą?

W swoim wystąpieniu biskup przedstawił również kilka najważniejszych wyzwań jakie stoją przed diecezją ełcką. Mówił: „Kościół ełcki winien wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i szukać odpowiedzi na pytanie:  jak pomóc duchownym i wiernym świeckim w odnowieniu relacji z Chrystusem. Odzyskajmy misyjny zapał i umieśćmy nakaz misyjny: „Idźcie i czyńcie uczniami”  w centrum działalności pastoralnej, ewangelizacyjnej, katechetycznej, socjalnej, charytatywnej. W duchu nowej ewangelizacji nasz Kościół winien przyczyniać się do odnowienia parafii, aby stawały się „wspólnotą wspólnot”. Zachęcam wiernych do  zrzeszania się w różnych wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. One winny być dla nas przede wszystkim szkołami świętości” – podkreślał biskup ełcki.

Z wielką troską bp Jerzy Mazur zauważył, że również wielki wyzwaniem dla duchownych i świeckich jest duszpasterstwo młodych. „Młodzi są bardzo autentyczni i szczerzy i chcą widzieć w dorosłych szczególnie kapłanach świadków Jezusa Chrystusa. Kościół ełcki winien zrobić dobry rachunek sumienia czy wystarczająco troszczy się o ludzi młodych i czy nasze metody duszpasterskie pomagają im spotkać Chrystusa” – zachęcał do głębszej refleksji hierarcha.

Z okazji jubileuszu diecezji została wydana publikacja pt. „Ex Vita vivit”. Jest to obraz Kościoła ełckiego z jego trzydziestoletnią historią. Jak zauważył ks. kan. dr Marcin Sieńkowski, rektor WSD publikacja powstawała przez kilka miesięcy. „Tytuł „Ex Vita vivit” – z życia Boga żyję, odnosi się do naszej diecezji, bo podkreśla, że Kościół ełcki, nie żyje sam z siebie, ale z życia samego Boga” – wyjaśniał ks. rektor.   

Kolejną publikacją z okazji jubileuszu diecezji została zaprezentowana książka o Słudze Bożym Ks. Kazimierzu Hamerszmicie. Autor, p. Grzegorz Polak opowiadał o życzliwości diecezjan, którzy dali niezwykłe świadectwo o życiu i duchowości suwalskiego kapłana. Pisarz zwrócił uwagę również na piękno diecezji nie tylko urodzajnej w krajobrazy, ale również w świętych ludzi. Jak podkreślał, jest to bogactwo Kościoła ełckiego. 

Podczas uroczystej gali został zaprezentowany film w reżyserii ks. Mariusza Pawliny z wykorzystaniem zdjęć p. Józefa Wójcika. Jak mówi sam reżyser, film jest opowieścią  o Kościele żywym, z jego piękną historią i ludziach, którzy go dziś tworzą.

W historię diecezji ełckiej wpisały się również Szlaki Papieskie, które szczególnie latem cieszą się dużym zainteresowaniem pielgrzymów. Od pewnego czasu po diecezji jeździ Sacrotruck, który jest mobilnym muzeum Papieskim. Uczestnicy gali mogli również w przygotowanym montażu zobaczyć migawki z działań Szlakowej Akademii Familijnej JP2 w różnych zakątkach diecezji.

Do chwili refleksji zaprosił uczestników ks. kan. dr Paweł Tarasiewicz. W konferencji  na temat kontemplacji zwrócił uwagę na potrzebę zatrzymania się. „Każdy z nas ma swoją, osobistą relację z Bogiem i kontemplacja jest sposobem odczytaniem tej Bożej obecności w naszym życiu. Rzeczywistość jest taka, że Bóg ma z każdym z nas swoją relację” – mówił kapłan. Podkreślał, że trzeba nam takiej wiary, w której jest kontemplacja, która pomoże nam odczytać obecność Boga w naszym życiu.   

Był również czas świadectw. Zuzanna Hołubowicz podzieliła się swoim doświadczeniem dojrzewania wiary poprzez modlitwę. „Modlitwa jest powietrzem dla mojej duszy, jest fundamentem rozwoju mojego człowieczeństwa. To moja relacja z Bogiem. Dzisiaj, kiedy wraz z mężem przyszło nam zatrzymać się przy łóżku mojej mamy, kiedy modlimy się na różańcu, kiedy odprawiamy Drogę Krzyżową, bardziej rozumiemy sens, mękę, cierpienie Jezusa Chrystusa. Bogu dziękujemy za każde doświadczenie” – dzieliła się p. Hołubowicz.

Natomiast o tym, jak modlitwa różańcowa doprowadziła do naprawy i odbudowania relacji między synem a ojcem, swoim doświadczeniem dzielił się Janusz Tomkiel. Podkreślał ogromną rolę modlitwy i potrzebę właściwych relacji w rodzinie. Apelował do ojców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi, aby nawet o swoich trudnych historiach życia opowiadali swoim dzieciom.

Świętowanie jubileuszu jest okazją do wyrażenia wdzięczności osobom szczególnie zaangażowanym w życie Kościoła i diecezji. Medal Biskupa Ełckiego został przyznany ok. 130 diecezjanom. Wśród nich zostali odznaczeni również włodarze miasta: Tomasz Andrukiewicz, prezydent Miasta Ełku, oraz  Marek Chojnowski, starosta ełcki. 

Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta, któremu patronuje św. Jan Paweł II, wręczając biskupowi ełckiemu kielich jubileuszowy, podkreślił, że to co najważniejsze, a co dotyczy nas wszystkich dzieje się podczas Eucharystii. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy tworzyli i nadal tworzą historie diecezji ełckiej. 

Uroczystą galę uświetnił występ zjednoczonych Chórów z ełckich parafii pod skrzydłami Chóru „Kontrapunkt”, któremu dyrygował p. Rafał Sulima. Wiele radości zgromadzonym sprawił również występ „Aniołków Księdza Bosko” z parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Ełku. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

Monika Rogińska

Pozostałe artykuły