Diecezjalny Koordynator Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia zaprasza na XXII Dzień Papieski

Diecezjalny Koordynator Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, ks. Daniel Kowalski, zaprasza na XXII Dzień Papieski, którego centralne obchody będą miały miejsce w Parafii pw. Chrystusa Sługi w niedzielę 16 października o 15:00.

Już w najbliższą niedzielę w Polsce będziemy przeżywać kolejny XXII Dzień Papieski. Czym ten dzień jest dla nas Polaków.

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w tym roku pięknie się składa ponieważ będziemy ten  dzień przeżywać 16 października w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II. Hasłem tegorocznego dnia papieskiego są słowa zaczerpnięte z dziesiątej encykliki papieskiej zatytułowanej Veritatis splendor czyli ,,Blask Prawdy” – Dokument ten przypomina nam o fundamentalnych prawdach doktryny katolickiej z zakresu moralności, które odnoszą się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania. Dlatego między innymi dzień ten będzie nam także o tym przypominał. Nad całością tego wielkiego przedsięwzięcia czuwa Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Czym zajmuje się Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia?

Myśl o stworzeniu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zrodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej ojczyzny która miała miejsce w roku 1999. Przede wszystkim fundacja ma na celu promowanie nauczania naszego papieża, ale także głównym z zadań jest wsparcie młodych osób w rozwijaniu ich pasji i talentów. W czasie swojej już 22-letniej działalności fundacja objęła opieką kilka tysięcy ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do ,,nowej wyobraźni miłosierdzia”.  Ponad 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II

Kim są Ci, którzy korzystają z tej pomocy?

Jest to młodzież pochodząca z małych miejscowości, która pragnie realizować swoje pasje. Dzieło to pomaga ludziom młodym poprzez zapewnienie wsparcia formacyjno-materialnego, które pomaga im w osiągnięciu sukcesów w dziedzinie naukowej oraz rozwijaniu swoich zainteresowań. Pomoc udzielana przez Fundację jest długoterminowa i stypendysta, który spełnia określone wymagania ma możliwość ubiegania się o kontynuację stypendium na kolejny rok szkolny czy akademicki, co oznacza bardzo często w praktyce, że stypendium otrzymawszy w końcowej klasie szkoły podstawowej może kontynuować aż do ukończenia studiów.

Jak zachęcić młodzież do tego, aby poznawać osobę – papieża Polaka Jana Pawła II ?

Łatwiej się wierzy we wspólnocie, w gronie osób, które myślą podobnie, niż w środowisku niesprzyjającym czy wręcz wrogim. Ważna jest również możliwość stawiania pytań o wiarę, które pojawiają się naturalnie na drodze rozwoju intelektualnego i uzyskiwanie na nie odpowiedzi. Staramy się jako Fundacja stwarzać nieustannie przestrzeń do wzrostu. Wiara jest ciągłym procesem i Fundacja musi towarzyszyć młodym w ich zmaganiu o duchowy wzrost. Dlatego też młodzi uczestniczący w programie stypendialnym poznają osobę św. Jana Pawła II – jego nauczanie. Najczęściej dokonuje się to na cyklicznych spotkaniach online, dniach skupienia czy w czasie obozów wakacyjnych. Myślę że warto zaznaczyć że w tym roku także mogliśmy gościć w naszym mieście w czasie obozu wakacyjnego młodzież z diecezji warmińskiej, łomżyńskiej i ełckiej.

Co roku odbywają się obozy fundacyjne, jak one wyglądają?

Zwieńczeniem roku formacyjnego są zawsze letnie obozy. Zwykle organizowaliśmy 3 takie wyjazdy: dla uczniów -, dla studentów –oraz dla maturzystów we wrześniu. Niestety w tym roku, chociaż plany były inne ze względu na sytuację w Ukrainie – większe ośrodki w Polsce gdzie stypendyści mogli by się zgromadzić były zarezerwowane dla osób z Ukrainy Dlatego jak to miało miejsce w roku ubiegłym spotkania odbywały się w poszczególnych diecezjach. My gościliśmy ok 80 osób. Łącznie w całej Polsce odbyło się 13 takich spotkań. Hasło które nam towarzyszyło w tym czasie to ,,Jestem w Kościele” – w tym czasie poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania o to czym i kim jest Kościół.

Ilu mamy stypendystów?

W naszej diecezji w ubiegłym roku mogliśmy wesprzeć ponad 70 osób, uczniów ze szkół podstawowych , średnich i studentów. Wszystko zależy od tego ile fundacja będzie miała funduszy na stypendia.

Jednym z wymiarów Dnia Papieskiego – jest wymiar charytatywny…


Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji.

Jakie trzeba spełniać warunki aby otrzymać takie stypendium?

W każdym czasie osoba zainteresowana ubieganiem się o otrzymanie stypendium może skontaktować się ze mną lub ze swoim księdzem proboszczem, aby przekazać informację, iż jest zainteresowana skorzystaniem z programu stypendialnego oferowanego przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Oczywiście brana jest pod uwagę średnia ocen, która powinna być wyższa w szkole podstawowej niż 4.8 a w szkole średniej 4.5, a także dochód który na osobę w rodzinie nie przekracza ok 2000 tyś na osobę.

Dzień Papieski w Ełku….

Tradycyjnie zapraszamy do wspólnej modlitwy w najbliższą niedzielę 16 października  do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku, tam o godz. 15.00 będzie sprawowana Msza Święta, której przewodniczyć będzie ks. Biskup Jerzy Mazur – biskup ełcki. Zapraszamy całe rodziny dzieci i młodzież do wspólnego świętowania i przeżywania kolejnego 22- dnia papieskiego.

Ks. Daniel Kowalski

Koordynator Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Diecezji Ełckiej

Pozostałe artykuły