XVI Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto XVI Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gołdapi 21 października. W Przeglądzie wzięło udział sześć grup z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Była to reaktywacja Przeglądu po przerwie spowodowanej pandemią.

Reprezentanci WZT z Ełku, Olsztyna, Gołdapi, Kętrzyna, Siemiatycz i Olszewa Węgorzewskiego przedstawili krótkie formy teatralne na scenie w gołdapskim Domu Kultury. Jury, którego przewodniczącym był ks. Krzysztof Zubrzycki, redaktor naczelny „Martyrii”, przyznało główną nagrodę Warsztatom Terapii Zajęciowej z Siemiatycz. Grupa przedstawiła spektakl pt. „Gdy Bóg przychodzi” opowiadający historię szewca Marcina, który nawrócony dzięki czytaniu Pisma Świętego podarowanego mu przez starca oczekuje przyjścia Jezusa do jego domu. Oczekując Zbawiciela od rana spotyka różne osoby w potrzebie, którym nie żałuje pomocy. Jury doceniło scenariusz przedstawienie, grę aktorską a także dopracowane kostiumy i scenografię grupy.

Drugie miejsce zajęła inscenizacja Warsztatów Terapii Zajęciowych z Gołdapii. Organizatorzy przedstawili spektakl pt. „Magia kolorów” gdzie można było zaobserwować wspaniałą choreografię aktorów i taniec z użyciem kolorowych wstęg i innych rekwizytów. Podczas przedstawienia widownia podziwiała dopracowaną grę światła a także doskonale dobrane kostiumy.

Trzecie miejsce przypadło Warsztatom Terapii Zajęciowej z Olszewa Węgorzewskiego. Grupa przedstawiła wyróżniający się na tle innych spektakl, który był montażem słowno-ilustracyjnym. Aktorzy pokazali widowni marzenia uczestników WTZ, wśród których było posiadanie kotów, lot balonem, zabieg u dentysty a także nowy bus dla WZT. Jury doceniło innowacyjność spektaklu połączoną z prostotą przedstawionych marzeń. Wyróżnienia przypadły WTZ z Ełku, Kętrzyna i Olsztyna.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi, pani Agnieszka Iwanowska, zapowiedziała powrót do corocznych Przeglądów Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych a także rozszerzenie formuły Przeglądu na kilka dni wraz z organizacją wydarzeń integracyjnych dla uczestników.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są formą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. WTZ w Gołdapi jest placówką podległą pod Caritas Diecezji Ełckiej. Zajęcia są prowadzone w 10 pracowniach terapeutycznych: wikliniarskiej, hafciarsko-tkackiej, technicznej, logistycznej, przyrodniczo-ogrodniczej, krawieckiej, ceramiczna, bibliotecznej, teatralnej i życia codziennego. Są one dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia uczestników, ich uzdolnień, zainteresowań i możliwości. Do placówki uczęszcza 50 osób niepełnosprawnych.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły