Jesienne spotkania rejonowe dla kapłanów

W dniach 24 – 25 października 2022 r. w diecezji ełckiej odbywają się jesienne spotkania rejonowe. W tym roku spotkania zostały zorganizowane w trzech miejscach: w Suwakach, w Orzyszu oraz w Ełku. Tematem przewodnim jest hasło nowego roku duszpasterskiego 2022/2023: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Spotkania rozpoczynały się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadzili wyznaczeni księża w rejonach. W duchowych rozważaniach przypomniano misyjność Kościoła i potrzebę ożywienia osobistego spotkania z Panem Jezusem Eucharystycznym. By kapłaństwo było wypełnianiem misyjnego posłannictwa wpisanego w powołanie. Adoracja zakończyła się modlitwą różańcową i rachunkiem sumienia kapłana według papieża Franciszka.

W części konferencyjnej do kapłanów skierował słowo bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, który zachęcał do prowadzenia formacji osób modlących się w Różach Różańcowych. „Trzeba zatroszczyć się o duchowy rozwój osób, które są w Kościele” – mówił biskup.  

Bp Jerzy Mazur, dziękując kapłanom za pomoc w organizowaniu i udział w  wydarzeniach związanych z jubileuszem diecezji ełckiej przedstawił najważniejsze wyzwania, które stoją przed Kościołem ełckim. Wśród nich wskazał na szukanie odpowiedzi:  jak pomóc duchownym i wiernym świeckim w odnowieniu relacji z Chrystusem? Jako kolejne wyzwanie biskup wskazał ewangelizację. „Nasz Kościół winien przyczyniać się do odnowienia parafii, aby stawały się „wspólnotą wspólnot”. Zachęcam wiernych do  zrzeszania się w różnych wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. One winny być dla nas przede wszystkim szkołami świętości” – mówił biskup.

Biskup zauważył, że również wielkim wyzwaniem dla duchownych i świeckich jest duszpasterstwo młodych. „Młodzi są bardzo autentyczni i szczerzy i chcą widzieć w dorosłych, szczególnie kapłanach, świadków Jezusa Chrystusa. Kościół ełcki winien zrobić dobry rachunek sumienia czy wystarczająco troszczy się o ludzi młodych i czy nasze metody duszpasterskie pomagają im spotkać Chrystusa” – zachęcał do głębszej refleksji hierarcha. Jak biskup sam to określił, wyzwania te są taką pewną „mapą drogową”. Na zakończenie biskup życzył kapłanom, aby nie tracili nadziei, wspierali siebie nawzajem i byli nadzieją dla swoich parafian.

Kwestia ubezpieczeń i odszkodowań jest ważnym aspektem naszego  życia i mamy różne doświadczenia. Dlatego też przewodnią konferencję o zarządzaniu nieruchomościami mienia kościelnego do kapłanów skierowali: Jan Grzela, dyrektor oddziału InterRisk oraz Andrzej Paterak, broker ubezpieczeniowy. Dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem prelegenci podkreślali jak ważne jest odpowiedzialne zarządzanie mieniem kościelnym. Przytoczone konkretne przykłady roszczeń i odmów odszkodowania wzbudzały duże zainteresowanie. Jak się okazuje wielu zdarzeń można by uniknąć, gdyby zostały zachowane niemalże podstawowe zasady, jak np. trzymanie pieniędzy w sejfie, czy pamiętanie o zabezpieczeniu ważnych dokumentów… Prelegenci również odpowiadali na pytania kapłanów.         

W nowy rok duszpasterski, zgromadzonych kapłanów wprowadził ks. kan. dr Jacek Uchan, dyrektor WDO Kurii Biskupiej. „Program ten stwarza okazję duszpasterską, aby cała wspólnota chrześcijańska została wewnętrznie uwrażliwiona na wiarę w Kościół Chrystusowy. Kapłan pytał: „dlaczego potrzeba wiary?

Potrzeba wiary, że Chrystus utożsamia się z Kościołem, że jest Głową Kościoła. Potrzeba wiary, że Chrystus jest prawdziwie obecny w Kościele. Potrzeba wiary, że Duch Święty prowadzi Kościół. Jednocześnie bardzo ważna przeszkodą na drodze wiary jest grzech” – wyjaśniał kapłan. Biorąc pod uwagę priorytety duszpasterskie, w diecezji ełckiej kontynuowane będą comiesięczne spotkania modlitewno-ewangelizacyjne w rodzinach.

Na zakończenie zostały przedstawione Komunikaty Duszpasterskie. Jutro, spotkanie rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu o godzinie 9.30 w ełckiej katedrze.

Monika Rogińska

Pozostałe artykuły