Dyspensa od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada br.

Biskup ełcki Jerzy Mazur mając na uwadze dobro duchowe wiernych udzielił dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada br.

Jednocześnie zaleca aby w ramach zadośćuczynienia dyscyplinom dnia pokutnego wierni odmówili Modlitwę Pańską w intencji dzieci nienarodzonych.

Pozostałe artykuły