Modlitwa za zmarłych kanoników Kapituły Katedralnej

7 listopada w Ełckiej Katedrze modlono się w intencji zmarłych kanoników Kapituły Katedralnej. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Biskup Jerzy Mazur, a homilię wygłosił Biskup pomocniczy Dariusz Zalewski, który został mianowany nowym prepozytem Kapituły.

Podczas Mszy świętej miała miejsce instalacja nowych kanoników – ks. kan. dr. Pawła Tarasiewicza – ojca duchownego i wykładowcy WSD w Ełku,  oraz ks. kan. dr. Dariusza Kruczyńskiego – dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej.

„To, czego najbardziej dziś potrzeba kapłanowi, to żywa wiara” – powiedział Biskup Mazur na początku Eucharystii. Biskup Dariusz Zalewski podczas homilii nawiązał do ewangelii o ziarnku gorczycy przedstawiając kontekst prośby Apostołów do Jezusa o przymnożenie im wiary. „Jezus poucza Apostołów o zgorszeniu i przebaczeniu. Oba tematy odnoszą się do budowania relacji – załamania i odbudowania. Jezus wskazuje Apostołom jak mają postępować w relacji z innymi jednak dla nich jest to zbyt trudne i proszą o przymnożenie wiary”- mówił biskup Zalewski. „Nieprzebaczenie jest jak ewangeliczna morwa, która swoimi korzeniami tkwi głęboko w człowieku. Aby pokonać coś tak obezwładniającego wystarczy wiara wielkości ziarnka gorczycy” – dodał.

W skład Kapituły Katedralnej wchodzą kanonicy gremialni, kanonicy honorowi oraz kanonicy zasłużeni. Wszyscy kanonicy maja prawo noszenia stroju chórowego oraz kapitulnego dystynktorium (krzyża kanonickiego).

Msze za zmarłych kanoników odbyły się także w Sejnach i Gołdapi.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły