Trwa VI edycja Szkoły Animatorów Biblijnych

Najbliższe zajęcia już w sobotę 12 listopada 2022 r. w Sali Konferencyjnej Centrum Pastoralno-Administracyjnego w Ełku. Spotkania są dla wszystkich, którzy pragną pogłębienia duchowości biblijnej, poznania zasad interpretacji Pisma Świętego, potrzebują pomocy w wykorzystaniu tekstów biblijnych w życiu codziennym. Jest to pewien rodzaj formacji biblijnej.

Szkołę Animatorów Biblijnych prowadzą diecezjalni bibliści:

  • ks. dr Jerzy Szorc
  • ks. dr Andrzej Jaśko
  • ks. dr Jacek Graszk
  • ks. dr Marek Bednarski

Zajęcia mają charakter cykliczny. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w drugą sobotę, od godziny 10.00 do 14.30 w budynku Kurii Biskupiej.  

Koordynacją zajęć zajmuje się Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej: tel. 87 621-68-14 lub kom. 501-142-057.

WDO

Pozostałe artykuły