Inauguracja XXI roku nieustannej modlitwy

Już w najbliższą niedziele 20 listopada rozpoczynają się uroczystości inaugurujące kolejny rok trwania w modlitewnym czuwaniu. Tematem rozważań i pogłębionych refleksji jest program duszpasterski: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Celem programu jest na nowo zobaczyć, rozważyć i zastosować w życiu to, że pomimo wielu trudnych spraw w dzisiejszym Kościele trzeba nam wierzyć w Kościół i wierzyć Kościołowi. Wiara w Kościół to bowiem konkretyzacja wiary w Boga, który nam się objawił jako Emmanuel (Bóg z nami).

Wraz z Księdzem Biskupem Jerzym Mazurem i Biskupem Dariuszem Zalewskim zapraszamy na spotkania, które odbędą  się w sześciu rejonach, według porządku:

20 listopad 2022 – niedziela
Rejon Augustów (par. NSJ); 11.30 – Adoracja i Koronka do Ducha Świętego; 12.00 – Msza św.; 13.00 – Konferencja

Rejon Suwałki (par. św. Aleksandra); 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, konferencja i Koronka do Ducha Świętego; 16.00 – Msza św.; 17.00 – Agapa


26 listopad 2022 – sobota
Rejon Giżycko (par. Św. Kazimierza Królewicza); 11.00 – Konferencja, adoracja i Koronka do Ducha Świętego; 12.00 – Msza św.; 13.00 – Agapa

Rejon Pisz (par. św. Józefa Oblubieńca NMP); 14.00 – Adoracja i Koronka do Ducha Świętego, konferencja, Koronka do Bożego Miłosierdzia; 15.00 – Msza św.; 16.00 – Agapa

Rejon Olecko (par. Podwyższenia Krzyża Św.); 10.00 – Konferencja, adoracja i Koronka do Ducha Świętego; 11.00 – Msza św.; 12.00 – Agapa

Rejon Ełk (par. Św. Wojciecha); 14.00 – Adoracja i Koronka do Ducha Świętego, konferencja, Koronka do Bożego Miłosierdzia; 15.00 – Msza św.; 16.00 – Agapa

Rozpoczynający się z I Niedzielą Adwentu nowy rok dyżurów modlitewnych dla wszystkich członków DNNUJ będzie czasem modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu. Od 2002 r. dzieło wspiera intencje Kościoła, szczególnie naszej diecezji. Kontynuujemy również gromadzenie się w swoich parafiach na Eucharystii w III poniedziałki miesiąca.

Zarząd DNNUJ

Pozostałe artykuły