Zakończyła się XXI inauguracja DNNUJ

W sobotę, 26 listopada zakończyły się inauguracje XXI roku modlitwy Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. W tym dniu spotkania odbyły się w czterech rejonach: ełckim, oleckim, piskim oraz giżyckim. W niedzielę, 20 listopada inaugurację przeżywali członkowie z rejonu augustowskiego i suwalskiego. Program dorocznego spotkania w rejonach był podobny. Zakładał adorację Najświętszego Sakramentu, konferencję, wspólną modlitwę Koronką do Ducha Świętego, uroczystą Mszę św. oraz w miarę możliwości agapę.

W Olecku i w Ełku, Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W homilii biskup wyraził wdzięczność za trwanie na modlitwie. Mówił: „Wzywajmy Ducha Świętego, aby zaradzał naszym słabościom, umacniał naszą wiarę. W roku jubileuszowym, 20. lat istnienia dzieła, podczas inauguracji XXI roku, wspólnie wyrażamy Bogu wdzięczność za to natchnienie, za współzałożycieli i wszystkich, którzy tworzą grupy modlitewne. Dzisiaj ponad 7,5 tys. osób nieustannie modli się w intencjach Kościoła i naszej diecezji” – zauważył bp Mazur.

Biskup zachęcał do refleksji, aby wsłuchiwać się w Słowo Boże i szukać odpowiedzi na pytanie: Czego oczekuje od nas Bóg? Jedną z odpowiedzi jest, abyśmy byli wierni Bogu. „Bądźcie błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, którzy żyją Słowem Bożym i strzegą Słowa Bożego tak, jak trwacie na modlitwie, wzywając Ducha Świętego. Duch Święty, umacnia nas w prawdzie i miłości” – apelował biskup.

Biskup zachęcał, aby modlitwa do Ducha Świętego Małej Arabki, była bliska naszemu sercu: Duchu Święty, natchnij mnie, Miłości Boga, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie, Maryjo, moja Matko, spójrz na mnie, Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie.

Wskazując na nowy rok duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, bp Mazur zwrócił uwagę na problem sekularyzacji. „Dzisiaj słyszymy często słowa Pan Bóg tak, Kościół nie. A przecież Kościół, ma swoje korzenie w Trójcy Przenajświętszej. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Poza Kościołem, poza Chrystusem nie ma zbawienia. Wierząc w Boga winniśmy wierzyć w Kościół… Niech ten rok będzie umocnieniem na drodze wiary w Kościół Chrystusowy i Kościołowi Chrystusowemu” – mówił pasterz.

„Najbardziej biedni ludzie to ci, którzy odrzucili Boga. Czyńmy wszystko, aby powrócili do Boga, do wspólnoty Kościoła. Ludzie bez Boga są gotowi na wszystko, a modlitwa czyni cuda. Adoracja Najświętszego Sakramentu, sakramenty, czynią cuda. Życzę wam, abyście w waszej modlitwie czuli obecność Ducha Świętego” – podkreślił biskup ełcki.

Podczas Mszy św. w Olecku, bp Jerzy Mazur pobłogosławił sztandar DNNUJ z par. pw. św. Antoniego w Gąskach. Jest to pierwszy w diecezji sztandar dzieła. „To było tchnienie Ducha Świętego. Zrodziło się w nas pragnienie, aby DNNUJ również miało widzialny znak, jako świadectwo dla innych. Z pomocą ks. Władysława Napiórkowskiego, naszego proboszcza, przystąpiliśmy do realizacji tego pomysłu. Wszelkim działaniom organizacyjnym towarzyszyliśmy modlitwą, zwłaszcza w III poniedziałki miesiąca. To wydało owoce. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mamy swój sztandar, pod którym będziemy się gromadzić. Myślę, że będzie dla nas takim drogowskazem na trudne czasy, a dla innych zachętą do nieustannej modlitwy, bo w mocy Ducha Świętego jest nasza siła i wytrwałość. Dziękujemy Bogu, że w roku jubileuszowym istnienia DNNUJ mamy swój sztandar” – wyjaśnia p. Leokadia Sadowska, koordynatorka dzieła z Gąsek.

W Giżycku i w Piszu Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. W homilii bp Dariusz zwrócił uwagę na zabobony, które w pewien sposób są obecne również w świecie chrześcijan. Czasami tak łatwo przyjmujemy je, jako coś, co ma prowokować nasze szczęście „Nie chcę nikogo sądzić, ale prowokować do sądzenia samego siebie, do oceny, czy wiara nasza jest rdzeniem naszego życia. Czy zwiewną otoczką… Wiem, że przyjdzie taki czas, gdy prawda o naszej wierze, mojej i twojej zostanie obnażona. Ten czas, to koniec świata. O nim mówią usłyszane dzisiaj czytania” – wyjaśniał bp Zalewski.

Wprowadzając w temat nowego roku duszpasterskiego, bp Dariusz zachęcał, aby podjąć refleksję nad zagadnieniem: Czy Kościół służy naszemu zbawieniu?

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa zachęca do włączenia się w nieustanną modlitwę wszystkich chętnych. W wielu parafiach naszej diecezji są grupy modlitewne. Wspólnota ma również swoją stronę internetową: https://nowenna.org/, gdzie można znaleźć wszelkie informacje.

Monika Rogińska

Pozostałe artykuły