Adwentowy dzień skupienia dla pracowników Ełckiej Kurii Biskupiej

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pracownicy Ełckiej Kurii Biskupiej, Caritas, pracownicy Sądu Biskupiego, członkowie redakcji „Martyrii” uczestniczyli w adwentowym dniu skupienia.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Konferencje do zebranych wygłosił ks. Marcin Maczan, kanclerz Kurii. Zaprosił uczestników do refleksji nad różnymi rodzajami oczekiwania, które związane są z odmiennymi emocjami i odczuciami. Rozróżnił oczekiwanie w kolejce, czekanie na wyniki badań, oczekiwanie na narodziny dziecka i inne. „Adwent jest nie tylko oczekiwaniem ale też czuwaniem, które ma nam pomóc dostrzec to, co jest wartościowe i rozpoznać swój faktyczny stan duchowy, badać swoje sumienie. Potrzeba nam wszystkim skupienia i zaufania, docenienia tego, co zasługuje na docenienie. Adwent to czas żeby pewne rzeczy przemyśleć. Czy czekamy na Chrystusa?” – powiedział ks. Marcin Maczan.

Zaznaczył również, że powołaniem każdego chrześcijanina jest życie według Ewangelii, dawanie świadectwa a do tego potrzeba wiary i konkretnych postaw. Pokora jest cnotą, która jest obecnie najbardziej w cenie a jednocześnie jest najbardziej zapomniana przez świat. Spowiedź uczy pokory bo człowiek staje się przed Bogiem małym. Matka Boża jest wzorem „zapatrzenia się w Boga”, zaufania i gotowości.

Uczestnicy adwentowego dnia skupienia uczestniczyli również w mszy świętej w Ełckiej Katedrze pod przewodnictwem bp. Dariusza Zalewskiego. Kazanie wygłosił ks. Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły