Trwa VI edycja Szkoły Animatorów Biblijnych

Najbliższe zajęcia już w sobotę 10 grudnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Centrum Pastoralno-Administracyjnego w Ełku. Będą trwały w godzinach od 10.00 do 14.30. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i są dla wszystkich, którzy pragną pogłębienia duchowości biblijnej, poznania zasad interpretacji Pisma Świętego, potrzebują pomocy w wykorzystaniu tekstów biblijnych w życiu codziennym. Jest to pewien rodzaj formacji biblijnej.

Szkołę Animatorów Biblijnych prowadzą diecezjalni bibliści:

  • ks. dr Jerzy Szorc
  • ks. dr Andrzej Jaśko
  • ks. dr Jacek Graszk
  • ks. dr Marek Bednarski

Koordynacją zajęć zajmuje się Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej: tel. 87 621-68-14 lub kom. 501-142-057.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Pozostałe artykuły