Maryja wszystko wyjaśniła 10 grudnia 1925 r.

Jaki jest związek daty 10 grudnia z miejscowością Pontevedra w Hiszpanii i Fatimą w Portugalii oraz parafią w Okartowie na Mazurach w Polsce? Okazuje się że zaistniało ważne wydarzenie łączące te trzy miejsca.

Duszpasterze i wierni modlili się przy relikwiach św. Jana Pawła II dnia 10 grudnia (sobota) 2022 roku podczas rekolekcji adwentowych prowadzonych przez ks. Grzegorza Kunko w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Okartowie gdzie proboszczem jest ks. dr Paweł Tober. Maryja w Fatimie w 1917 roku zapowiedziała, że Bóg pragnie ustanowienia w świecie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Jednocześnie powiedziała, że przyjdzie jeszcze raz, aby podać szczegóły dotyczące tego nabożeństwa. Ta zapowiedź wypełniona została właśnie 10 grudnia 1925 roku w Pontevedra. Natomiast papież Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu wskazywał na wielką rolę Matki Bożej Fatimskiej w dziejach świata.

Warto przypomnieć treść objawienia, które miało miejsce 10 grudnia 1925 w Pontevedra. Siostra Łucja, widząca z Fatimy, była wówczas postulantką Zgromadzenia Sióstr św. Doroty, przebywała w klasztorze w hiszpańskiej miejscowości Pontevedra. Tu Maryja przekazała jej wiadomość mającą wpływ na losy całego świata. Wytłumaczyła, w jaki sposób powinno być odprawiane nabożeństwo wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu. To wtedy, Maryja podała warunki tego nabożeństwa: spowiedź, Komunia święta, odmówienie części różańca świętego, piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi. To był dzień, w którym Łucja, a przez nią później cały świat poznał prośbę Pana Boga dotyczącą wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.

Pan Jezus powiedział do Łucji, że ludzie grzechami, jak kolcami, ranią Niepokalane Serce Maryi. Jezus wskazał na najcięższe z nich, są to: obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu; obelgi przeciw Jej Dziewictwu; obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu; obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki; bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. Aby zadośćuczynić za każde z nich, nabożeństwo trwa przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca. Pan Bóg prosi o wynagradzanie za grzechy, z podjęciem tego nabożeństwa wiąże konkretne obietnice. Jeśli wypełnimy Boże wezwanie dokona się nawrócenie Rosji, nastanie czas pokoju, zostanie pokonane wszelkie zło, triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Autor art: ks. Grzegorz Kunko

fot.: ks. Emil Raczkowski

Pozostałe artykuły