Bp Jerzy Mazur: Ełk, jest takim Betlejem, gdzie Jezus się rodzi

„Miłość ma narodzić się  w naszych sercach. Ełk jest takim Betlejem, gdzie Jezus się rodzi i chce się urodzić w naszych sercach” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki podczas Miejskiego Spotkania Opłatkowego. Po dwuletniej przerwie powróciła przedświąteczna tradycja takich spotkań. W tym roku odbyło się ono w środę 21 grudnia 2022 r., wieczorem w Ełckim Centrum Kultury. Gospodarzami tej uroczystości byli bp Jerzy Mazur, biskup ełcki oraz Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku.

Uczniowie SP nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku wprowadzili w atmosferę świąteczną spektaklem pt. „Jasełka z Małym Księciem – Bóg się rodzi”, według scenariusza p. Danuty Olichwier. Grupę ponad 60 aktorów tworzyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ta opowieść, jak zauważył bp Jerzy Mazur pomaga nam odkrywać prawdę o Bożym Narodzeniu. „Każdego dnia powinniśmy przychodzić do Jezusa, by Mu dziękować za miłość. Dziękujemy, że pokazaliście nam jak odnawiać więź, jak budować relację z Bogiem. Kiedy będziemy mieli czas dla Boga, to będziemy mieli też czas dla drugiego człowieka” – mówił biskup.   

„Sprawiliście nam dzisiaj wiele radości. Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem pokazaliście nam piękną historię, którą dopowiada Mały Książę, wyśpiewuje chór róż. Pokazujecie nam historię, że dobrem trzeba się dzielić” – dziękując artystom, mówił prezydent miasta Ełku.  

Część modlitewna spotkania rozpoczęła się wniesieniem Światła Betlejemskiego przez harcerzy z Hufca ZHP Ełk. W tym roku akcji Światła Pokoju towarzyszy hasło: „Światło dla Ciebie”. Bp Mazur wskazując na Światło Betlejemskie mówił: „Światło Betlejemskie prowadzi nas, aż do Groty Betlejemskiej. To światło symbolizuje Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat jako Światłość. Biorąc dzisiaj opłatek do ręki chcę wyrazić wszystkim wdzięczność za czynione dobro w minionym roku. Łamiąc się opłatkiem, umiejmy sobie przebaczać, niech to pragnienie pokoju i dobra płynie z głębi naszych serc.”

Biskup podkreślił również rodzinny wymiar Święta Bożego Narodzenia. Mówił: „Ważnym momentem bożonarodzeniowym w rodzinie chrześcijańskiej  jest bycie razem w te dni świąteczne, łamanie się opłatkiem w wieczór wigilijny, składanie sobie życzeń, kolędowanie, obdarowywanie się prezentami, ale najważniejszym momentem jest pójście do kościoła, by spotkać się z nowo narodzonym Jezusem Chrystusem, by rozpoznać Boga w tym dziecięciu Jezus, klęcząc przy żłóbku. By uczestniczyć we Mszy św., by przyjąć Jezusa w komunii św., wtedy narodzi się w nas Miłość – Bóg”. 

„W te święta wyrażajmy naszą wiarę w Boga, który jest Miłością. Wyrażajmy też wdzięczność za tę Miłość, pokój, nadzieję, miłosierdzie. Niech ten Nowy Rok, dla nas wszystkich, pełniących różne funkcje, będzie szczęśliwy. Zauważmy drugiego człowieka i czyńmy dobro”” – mówił biskup.

Do uczestników spotkania opłatkowego słowo skierował również prezydent Tomasz Andrukiewicz. Mówił: „Spotykamy się przeddzień świąt Bożego Narodzenia. W trakcie spektaklu pojawił się zegar, który odmierza czas. W Urzędzie Miasta wisi jeden z najstarszych zegarów w mieście, ma 110 lat. Ten zegar każdemu odmierza ten sam czas, czas, który został nam dany. Kiedyś już mówiłem na tej sali: „nie mów, że czasy są złe, bo ty jesteś czasem. Bądź dobry, a czasy będą dobre”. Wiem, że każdy z nas potrzebuje dobra, zarówno dzieci jak i dorośli.

Dzisiaj warto żebyśmy dzielili się dobrem, życzliwością, której tak często brakuje, byśmy też wyrażali swoją wdzięczność.”  

Dziękując wszystkim, za tworzenie ełckiej wspólnoty samorządowej, za zmienianie miasta na lepsze, prezydent miasta Ełku życzył, byśmy wierzyli w nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się poukłada.

W spotkaniu wzięli udział m.in. ełccy duchowni różnych wyznań, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu miejskiego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele miejskich oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych, oświaty, organizacji pozarządowych i związków zawodowych, a także przedsiębiorcy, bankowcy i dziennikarze. Jak zauważył Tomasz Andrukiewicz, tak licznie przybyli goście swoją obecnością potwierdzili potrzebę takich spotkań, relacji, życzliwości.

Łamaniu się opłatkiem i wymianie życzeń towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu  Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ełk.

Monika Rogińska

Pozostałe artykuły