Bp Mazur: Cały pontyfikat Benedykta XVI przynaglał nas do wypływania na głębię

„Cały jego pontyfikat, jego dorobek, podróże apostolskie, jego nauczanie, przynaglało nas wszystkich do wypływania na głębię – mówi o zmarłym dziś papieżu Benedykcie XVI biskup ełcki Jerzy Mazur. W intencji zmarłego papieża-seniora ełccy wierni wraz ze swoimi duszpasterzami modlili  się w czasie Mszy św. w katedrze pw. Św. Wojciecha. Liturgii o godzinie 15.00 przewodniczył bp Ordynariusz.  

W homilii zaznaczył, że wiadomość o śmierci z jednej strony jest smutna, z drugiej jednak pełna nadziei, o której tak wiele mówił i dawał o niej świadectwo swoim życiem sam Papież Benedykt. „Uczył nas, żebyśmy również swoją nadzieję pokładali nie w sobie, lecz w Bogu, Panu życia i śmierci”.

Zauważył okoliczności śmierci Papieża Benedykta XVI. „Ta śmierć, która właśnie dziś przyszła w Wigilię Bożej Rodzicielki Maryi i w przeddzień modlitw w intencji Pokoju, potwierdza, że Papież Senior był człowiekiem wielkiego pokoju, wielkiej zgody i zawsze do niej dążył. To wielki teolog, a z drugiej strony człowiek wielkiej pokory, dobroci i dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, szczególnie z Judaizmem i Muzułmanami. Był <<świadkiem stulecia>> – jak go nazwał jego sekretarz”.

Warszawa, Częstochowa, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków i Oświęcim – to miasta, które w 2006 roku odwiedził papież Benedykt XVI w trakcie swojej jedynej pielgrzymki do Polski. Hasłem, które mu towarzyszyło w trakcie podróży, były słowa „Trwajcie mocni w wierze”. Do Polski następca św. Piotra przybył 25 maja 2006 r. „Chciałbym dziś wrócić myślą do tej pielgrzymki, w której zachęcał nas do bycia prawdziwymi świadkami Jezusa. Mocno podkreślał: <<Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa>> – wspominał ordynariusz ełcki. On nas zachęcał do trwania w wierze, do umacniania się na drodze wiary, do życia wiara i dzielenia się wiarą – dodał.

<<Człowiek, który nie daje Boga drugiemu człowiekowi, daje zawsze mało. Człowiek, który daje Boga drugiemu człowiekowi, daje zawsze dużo>> – papież Benedykt XVI.

„Przez cały swój pontyfikat zachęcał nas do dzielenia się Bogiem, radością Dobrej Nowiny o zbawieniu, o życiu wiecznym” – stwierdził hierarcha. „Był człowiekiem bardzo oddanym misjom. Niejednokrotnie mówił, że misje są sprawą miłości. To właśnie z niej powinna wypływać moja motywacja do głoszenia Ewangelii i wspierania misji, życia misjami na co dzień” – dodał.

„Pamiętam wizytę Ad Limina, którą odbywałem razem z bp. Romualdem Kamińskim, biskupem pomocniczym. Był bardzo zainteresowany naszą diecezją, tym co czynimy w naszej młodej diecezji. Był również zainteresowany odradzającym się Kościołem na Wschodzie, na Syberii” – wspominał bp Jerzy.

Bp Mazur zaprosił wszystkich diecezjan do modlitwy w intencji śp. Papieża Seniora. Zachęcał, aby także jego głębokie nauczanie dotyczące różnych życiowych dziedzin, było przez nas poznawane. Abyśmy jako ludzie wiary starali się żyć głoszonym przez niego orędziem.

Dziś o godz. 9.34, w watykańskim klasztorze „Mater ecclesiae”, odszedł do Pana papież senior Benedykt XVI. Był 265. Następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Msza św. pogrzebowa Benedykta XVI odbędzie się 5 stycznia na Placu św. Piotra, a przewodniczyć jej będzie papież Franciszek. Informację tę przekazał dyrektor watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni podczas krótkiego briefingu. Potwierdził też, że od poniedziałku 2 stycznia ciało Benedykta XVI zostanie wystawione w Bazylice Watykańskiej.

Ks. KZ

fot. ks. mgr Tomasz Zajkowski

Pozostałe artykuły