Bp Jerzy Mazur: Źródłem pokoju jest oblicze Boga

W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, które przypada w Nowy Rok Bp Jerzy Mazur powierzył swoją posługę a także całą diecezję ełcką. „Wchodzimy z modlitwą w nowy czas wraz z Maryją, Bożą Rodzicielką i Jej Synem. Jej powierzamy ten Nowy Rok, który jest wielka niewiadomą w kontekście pandemii i wojny na Ukrainie i różnorakich kryzysów. To Jej powierzamy nasze leki i pytania o przyszłość. To Jej powierzamy nasze pragnienia i marzenia, bo wiemy, że Ona zaniesie je do Chrystusa. To Jej oddajemy się w opiekę i mówimy Maryjo, bądź nam Przewodniczką w tym niełatwym świecie i prowadź nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa, bo Ty znasz drogę” – mówił Bp Jerzy Mazur.

Hierarcha nawiązał również do Światowego Dnia Pokoju, który obchodzony jest 1 stycznia: „Pokój jest Bożym darem. O tym także mówi nam pierwsze czytanie: <Niech Pan cię obdarzy pokojem>.  W tym czytaniu jest ukazane źródło pokoju. Tym źródłem pokoju jest oblicze Boże, które powtarza się dwukrotnie. <Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą… Niech zwróci ku tobie swe oblicze i niech cię obdarzy pokojem> (…)

Kiedy wydawało się, że najgorsze z nocy pandemii Covid – 19 jest już za nami to na ludzkość spadła nowa, straszliwa katastrofa, wojna na Ukrainie wywołana przez Rosję. Ten wirus wojny na Ukrainie pochłania niewinne ofiary i szerzy niepewność, zagrożenie pokoju także w naszej Ojczyźnie i Europie. Wojna ta spowodowała, że miliony Ukraińców stało się uchodźcami wojennymi. Miliony znalazło schronienie w naszej Ojczyźnie. Otwarliśmy nasze serca i drzwi naszych domów i mieszkań. To bardzo wymowne świadectwo, którym zadziwił się cały świat.

        Papież Benedykt XVI tak nas uczył: <Pokój jest przede wszystkim darem Boga. My chrześcijanie wierzymy, że Chrystus jest naszym prawdziwym pokojem: w Nim, przez krzyż, Bóg pojednał ze sobą świat i zburzył bariery, które nas dzieliły (por. Ef 2, 14-18); w Nim istnieje jedna rodzina pojednana w miłości>.  Jesteśmy wezwani do stawania się twórcami pokoju, wypraszania pokoju i niesienia pokoju w dzisiejszy świat”

Biskup Jerzy Mazur wskazał na orędzie z Fatimy jako receptę na brak pokoju na świecie: „Różaniec jest drogą do pokoju także i przede wszystkim dzisiaj”.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły