Spotkanie opłatkowe środowisk misyjnych diecezji ełckiej

Z inicjatywy Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Wydziału Misyjnego DE oraz Ełckiego Wolontariatu Misyjnego, dnia 8 stycznia w Ełku odbyło się Spotkanie Opłatkowe Środowisk Misyjnych Diecezji Ełckiej. Wzięli w nim udział obaj księża biskupi, kapłani, siostry zakonne, rodzice misjonarzy, katecheci, wolontariusze misyjni, członkowie młodzieżowych i dziecięcych kół misyjnych, grupy kolędników misyjnych.

Podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jerzego Mazura, uczestnicy modlili się w intencji misjonarek i misjonarzy. W homilii Ksiądz Biskup, nawiązując do czytań z Niedzieli Chrztu Pańskiego przypomniał, że na mocy chrztu świętego każdy chrześcijanin jest powołany do tego, aby być uczniem misjonarzem i głosić Ewangelię w swoim otoczeniu. Wszyscy jesteśmy powołani także do tego, aby wspierać misje naszymi modlitwami i ofiarami.

Po Eucharystii uczestnicy udali się do sali konferencyjnej Kurii, gdzie zostali powitani przez Ks. Krzysztofa Karskiego Dyrektora Wydziału Misyjnego i S. Donatę Topa OSB Koordynatorkę Ełckiego Wolontariatu Misyjnego. Potem nastąpiło składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem, zakończone wspólnym posiłkiem. Podczas tego spotkania zebrani mogli obejrzeć krótkie filmy z pozdrowieniami, nagrane przez misjonarzy, pochodzących z diecezji ełckiej i usłyszeć kolędy w wykonaniu wspólnot misyjnych.

Swoim świadectwem o posłudze misyjnej w Tanzanii, Bułgarii i Paragwaju, podzielił się O. Artur Pyza OFM Conv., który aktualnie pełni posługę administratora parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Bajtkowie. Grupa kolędników misyjnych z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej, pod kierunkiem pani katechetki Beaty Zapolskiej, zachęciła zebranych do finansowego wsparcia dla dzieci z Papui Nowej Gwinei. Następnie został nagrany krótki film, w którym uczestnicy słowami wolontariuszki Gabrieli Górka, pozdrowili misjonarki i misjonarzy a Księża Biskupi udzielili im pasterskiego błogosławieństwa. Film ten został przesłany do misjonarzy pochodzących z terenu naszej diecezji.

Spotkanie zakończyło się odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji misjonarzy i wszystkich osób, które na różne sposoby wspierają działalność misyjną Kościoła.

s. Donata

Wolontariusze misyjni z diecezji ełckiej wraz z biskupem Jerzym Mazurem przekazują pozdrowienia dla misjonarzy.

Pozostałe artykuły