Spotkania opłatkowe i warsztaty

Od 5 stycznia 2022 w naszej diecezji rozpoczęły się spotkania opłatkowe połączone z warsztatami pedagogiczno-wychowawczymi pt. „Jak reagować na głos młodych?”. Szkolenie organizowane jest przez Wydział Katechetyczny wraz z W-MODN filia w Ełku i połączone ze Słowem Biskupa Jerzego Mazura. „Bądźcie silni modlitwą i postawą życia na katechezie. Młodzież potrzebuje przykładów” – mówił ordynariusz ełcki.

Warsztaty prowadzi ks. dr Tomasz Bondzio, który podejmuje tematykę związaną z hasłem roku duszpasterskiego: Wierzę w Kościół Chrystusowy. „Wsłuchujemy się w głos Ducha Świętego i chcemy podnieść rękawicę, która prowokuje do wymiany myśli skoncentrowanych wokół pytań: Co możemy zrobić, aby wzmocnić młodych, którzy pogubili się w wierze i odchodzą od Boga i Kościoła? Co, jako uczniowie Chrystusa możemy zaproponować młodym, którzy są w Kościele, a nie wzrastają w wierze? Co zrobić, aby przygotować się na powrót młodych do Kościoła?” – mówi prowadzący warsztaty. Uczestnicy szkolenia z odwagą i wiarą w Kościół dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Uważają, że mamy zwrócić uwagę na tworzenie indywidualnych relacji (nie zapominając o Bogu i modlitwie!), do czego potrzeba jeszcze więcej miłości a jednocześnie zdrowych wymagań. Całość wydarzenia koordynuje ks. dr Wojciech Kotarski i p. Marta Rózio.

Spotkania takie będą miały miejsce w: Olecku, Giżycku, Piszu, Ełku, Augustowie oraz w Suwałkach.

xtb

Pozostałe artykuły