Spotkania opłatkowe i warsztaty dla katechetów w diecezji ełckiej

W diecezji ełckiej trwają spotkania opłatkowe duchownych oraz katechetów z biskupem Jerzym Mazurem oraz biskupem Dariuszem Zalewskim. W Piszu, Giżycku, Olecku oraz Ełku spotkanie wraz z warsztatami dla katechetów już się odbyły natomiast w Augustowie i Suwałkach są zaplanowane na 12 i 13 stycznia.

Podczas spotkania biskup Jerzy Mazur podsumował Jubileusz 30-lecia diecezji ełckiej, wyróżnił najważniejsze wydarzenia poprzedniego roku oraz zapowiedział wydarzenia, które odbędą się w obecnym, 2023 roku. Biskup zachęcił katechetów do podsumowania swojej pracy w katechezie na przestrzeni roku i refleksji nad sukcesami oraz napotkanymi trudnościami.

„Pierwsze nad czym powinniśmy się pochylić to odnowienie relacji z Bogiem, duchowni i świeccy. Dziś mówi się wiele o relacjach, synod to podkreśla. Po drugie twórzmy lepsze relacje między duchownymi a świeckimi, po trzecie wsłuchujmy się w głos laikatu i podejmujmy współpracę (…) Pamiętajmy jak ważna jest rola i misja rodziny a także ruchów kościelnych i stowarzyszeń”.

Biskup zaznaczył, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na orędzie Matki Bożej z Fatimy i odkryć na nowo wartość modlitwy różańcowej, promować różaniec wśród rodzin i dzieci. „To szczególna rola katechetów (…) Od lat organizujemy spotkania podwórkowych kółek różańcowych. Mamy tylko trzy kółka. To również jest w waszym zasięgu jako katechetów żeby dzieci zachęcać aby wypełniali prośbę Matki Bożej”.

Wspominając zmarłego niedawno Benedykta XVI Biskup Jerzy Mazur powiedział: „Benedykt XVI zostawił nam wielkie dziedzictwo. Został nazwany <Mocartem teologii> a jednocześnie był bardzo skromny. W Pielgrzymce do Polski wybrał słowa <Trwajcie mocni w wierze> i zachęcał do umacniania się i dzielenia się wiarą. Mówił, że człowiek który nie daje Boga drugiemu człowiekowi daje zawsze mało. Człowiek, który daje Boga drugiemu człowiekowi daje zawsze dużo. Myślę, że jesteście tymi, którzy dają Boga w swoich rodzinach i na lekcjach religii ale także w pokoju nauczycielskim. Czyńcie to w mocy Ducha Świętego. Benedykt XVI mówił, że tam gdzie Bóg tam przyszłość. Bądźcie twórcami przyszłości! (…) Kościół ma coś do powiedzenia światu. To nasza misja głosić Ewangelię o życiu wiecznym, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Głośmy, pomagajmy ludziom poznać Boga i uwierzyć w Jedynego Zbawiciela Świata. Niech Duch Święty was na tej drodze umacnia i prowadzi”.

Natomiast warsztaty dla katechetów świeckich pt. „Jak reagować na głos młodych?” prowadzi ks. dr Tomasz Bondzio, który podejmuje tematykę związaną z hasłem roku duszpasterskiego: Wierzę w Kościół Chrystusowy. „Wsłuchujemy się w głos Ducha Świętego i chcemy podnieść rękawicę, która prowokuje do wymiany myśli skoncentrowanych wokół pytań: Co możemy zrobić, aby wzmocnić młodych, którzy pogubili się w wierze i odchodzą od Boga i Kościoła? Co, jako uczniowie Chrystusa możemy zaproponować młodym, którzy są w Kościele, a nie wzrastają w wierze? Co zrobić, aby przygotować się na powrót młodych do Kościoła?” – mówi prowadzący warsztaty. Pomocą w przygotowaniu odpowiedzi na pytania problemowe są przypowieści z Ewangelii według św. Łukasza – przypowieść o zaginionej owcy, o zagubionej drahmie oraz o synu marnotrawnym. Uczestnicy szkolenia z odwagą i wiarą w Kościół dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Uważają, że mamy zwrócić uwagę na tworzenie indywidualnych relacji (nie zapominając o Bogu i modlitwie!), do czego potrzeba jeszcze więcej miłości a jednocześnie zdrowych wymagań. Całość wydarzenia koordynuje ks. dr Wojciech Kotarski z Wydziału Katechetycznego i p. Marta Rózio z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Spotkanie opłatkowe w Piszu

Spotkanie opłatkowe w Giżycku

Spotkanie opłatkowe w Olecku

Spotkanie opłatkowe księży w Ełku

Spotkanie opłatkowe katechetów w Ełku

Redakcja

Pozostałe artykuły