Diecezjalny etap Olimpiady Teologii Katolickiej rozstrzygnięty

Zwycięzcy pierwszego etapu XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej z diecezji ełckiej, który odbywał się na poziomie szkół, spotkali się 12 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym aby przystąpić do etapu diecezjalnego. Najlepsza trójka uczniów dostała szansę uczestnictwa w finale Olimpiady w Pelpinie.

Tegoroczna Olimpiada przebiega pod hasłem: „Bóg jest miłością objawioną w Słowie”. Uczniowie przygotowując się do etapu diecezjalnego musieli zapoznać się z wyznaczoną przez organizatorów literaturą – m.in Katechizmem Kościoła Katolickiego, Ewangelią według św. Jana, Encykliką „Deus caritas est”, Adhortacją „Verbum Domini” oraz artykułami naukowymi.

W etapie diecezjalnym w naszej diecezji udział wzięło 19 uczniów. Spośród tej grupy wyłoniono trójkę laureatów, którzy pojadą na finał w Pelpinie. Ostatni etap zmagań teologicznych odbędzie się 13-15 kwietnia 2023 roku w Pelpinie.

I miejsce zajął Wojciech Steckiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.

II miejsce zajął Piotr Smokowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.

II miejsce zajęła Amelia Ropel z I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku.

Pani Marta Rózio z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz ks. Wojciech Kotarski z Wydziału Katechetycznego podkreślali, że w tym roku uczniowie pokazali wzorowy poziom przygotowania do Olimpiady co odzwierciedlało się w wysokiej punktacji. Nagrodą dla zwycięzców są m.in. indeksy na wybrane uczelnie wyższe, cenne nagrody rzeczowe oraz książkowe.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły