XX rocznica śmierci biskupa Edwarda Samsela

Dziś o godzinie 18:00 w Parafii Katedralnej pw. św. Wojciecha w Ełku celebrowana będzie Msza święta za śp. Księdza Biskupa Edwarda Samsela w 20 rocznicę jego śmierci. Mszy będzie przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur.

Biskup Edward Samsel urodził się 2.01.1940 r. w Myszyńcu (diecezja łomżyńska).

Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, szkołę średnią w Szczytnie.

W 1958 roku wstąpił do WSD w Łomży. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych dnia 23.05.1964 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczes­nego Biskupa Łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. W latach 1964–1965 pracował jako wikariusz najpierw w parafii Kołaki Kościelne, później w parafii Poświętne.

W 1965 roku został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu Pisma Świętego na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1969 roku studia kontynuował na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie oraz w Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie uzyskując stopień doktora nauk biblijnych. Po powrocie do kraju pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, pełniąc funkcję wykładowcy Pisma Świętego, prefekta studiów, ojca duchownego oraz rektora. W 1982 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej.

Święcenia biskupie otrzymał dnia 30.05.1982 r. w katedrze łomżyńskiej z rąk ówczesnego Biskupa Łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. Jako biskup pomocniczy łomżyński pełnił różne obowiązki w strukturach tejże diecezji, a także Konferencji Episkopatu Polski. Był m.in. wikariuszem generalnym Biskupa Łomżyńskiego, członkiem Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa i Powołań Kapłańskich, delegatem Episkopatu ds. nowych ruchów Katolickich, asystentem Rady Ruchów Katolickich, członkiem Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich. W marcu 1992 roku został biskupem pomocniczym nowo­utworzonej diecezji ełckiej.

W strukturach diecezjalnych diecezji ełckiej był wikariuszem generalnym, wykładowcą Pisma Świętego w Seminarium Duchownym oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym, rektorem Instytutu Teologicznego, członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej, delegatem ds. II Synodu Plenarnego. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Posługę pasterską biskupa Edwarda Samsela cechowała także stała i wielka troska o odradzający się Kościół Chrystusowy za wschodnią granicą Polski. Jej wyrazem były nie tylko wizyty z posługą sakramentalną w licznych parafiach, ale także obowiązki profesora Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, które pełni nieprzerwanie od 1993 roku.

Dnia 16.11.2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Biskupa Edwarda Samsela Biskupem Ełckim. Ingres do ełckiej katedry odbył się 16.12.2000 r. Jego zawołaniem Biskupim były słowa: SPES UNICA

Dnia 7.01.2003 r. w godzinach przedpołudniowych Ksiądz Biskup doznał rozległego zawału serca. Został przewieziony do kliniki w Białymstoku, gdzie zmarł dnia 17.01.2003 o godz. 5.50 nad ranem. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Ełku 19.01.2003 roku przy udziale Biskupów i Kapłanów z Polski.

Śp. Biskup Edward Samsel jest pochowany w podziemiach Katedry Ełckiej, w krypcie Biskupów Ełckich.

Pozostałe artykuły