Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości…

W środę, 18 stycznia 2023 r. Mszą św. oraz ekumenicznymi nieszporami w par. pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku zainaugurowano Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w diecezji ełckiej. W tym roku ekumeniczne spotkania są przeżywane pod hasłem: „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1, 17). Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Bp Mazur podkreślił, że na wspólnej modlitwie gromadzi nas jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan Jezus Chrystus, Jedyny Zbawiciel świata. „Wyrażajmy wdzięczność Bogu za dar wiary i dar chrztu świętego i prośmy Ducha Świętego, by nas umacniał byśmy żyli chrztem świętym” – zachęcał biskup.  

Nawiązując do tegorocznego hasła, bp Mazur zauważył, że trzeba szukać tego co nas, chrześcijan łączy w czynieniu dobra. „Niech nasze świadectwo dobroci będzie czytelne dla dzieci i młodzieży, dla ludzi chwiejnej wiary i niewierzących. Niech czynienie dobra nas jednoczy, tak jak nas zjednoczyło w pomocy ludziom z Ukrainy. Otworzyliśmy nasze serca, drzwi naszych domówi i mieszkań, by ich przyjąć, aby nakarmić, nie pytając jakiego są wyznania. Tak też pomagamy tym, którzy zostali na Ukrainie, walcząc o wolność i niepodległość, broniąc swojej Ojczyzny i Europy. To świadectwo naszej wiary zadziwiło świat. To jest prawdziwe chrześcijaństwo” – wyjaśniał biskup ełcki.

Przybliżając temat „szukania sprawiedliwości”, bp Jerzy Mazur zwrócił uwagę, że w szukaniu jej najważniejsze jest zatroskanie o dobrą relację z Bogiem. „Ożywiajmy ją i odnawiajmy ją jako chrześcijanie. Trwając w komunii z Bogiem będziemy uczyć się od samego Boga jak trwać w dobrych relacjach z drugim człowiekiem i dążyć do jedności oraz pokoju” – mówił biskup.

Natomiast podczas nabożeństwa nieszporów, słowo umocnienia skierował bp Paweł Hause, biskup ewangelicko-augsburski diecezji mazurskiej z Kętrzyna. Nawiązał do czytanej Ewangelii, o dobrym Samarytaninie. Wskazał na ikonę, towarzyszącą w tym roku modlitwom ekumenicznym, na której Jezus, Dobry Pasterz na ramionach niesie poranionego człowieka.

Wyjaśniając, jakimi mamy być względem naszego bliźniego, bp Hause odpowiedział, że takimi jakimi był sam Jezus. „Chodzi o czynienie dobra, nie ze względu na człowieka, ale czynienie dobra ze względu na Chrystusa… Naśladując Chrystusa, On sam czyni nas zdolnymi do takiej, samarytańskiej służby. On może uczynić nas swoimi narzędziami. Tylko Jezus może w nas wzbudzić chęć i wykonanie samarytańskiej służby drugiemu człowiekowi” – mówił bp Hause.

Biskup wyznania ewangelicko-augsburskiego mówił również, że Kościół i jego wierni, bez względu na wyznanie muszą stawać po stronie skrzywdzonego, napadniętego, że ze względu na Chrystusa, jako chrześcijanie mamy być zawstydzeni, gdy nieraz ktoś obcy, prędzej niż my okaże miłosierdzie potrzebującemu.

Na zakończenie nieszporów ekumenicznych duchowni z Kościołów chrześcijańskich pozdrowili zgromadzonych w kościele. Błogosławieństwa udzielili obecni biskupi.

W Ełku już tradycyjnie każdego dnia w Tygodniu Ekumenicznym odbywają się nabożeństwa z udziałem duchownych i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, Cerkwi prawosławnej, Kościoła ewangelicko-metodystycznego oraz Kościoła chrześcijan baptystów. Każdego dnia, do udziału są zaproszeni wierni wszystkich Kościołów. Prowadzenie dialogu ekumenicznego nie jest zadaniem wybranych przedstawicieli Kościoła chrześcijańskiego. Każdy chrześcijanin powinien odczytać i podjąć się swego zadania w trosce o jedność Kościoła.

Jak poinformował ks. kan. dr Jerzy Fidura, referent ds. ekumenizmu, podobne nabożeństwa w duchu ekumenicznym w diecezji ełckiej odbywają się w Mikołajkach, Rynie, Giżycku, w Piszu oraz Suwałkach.

mr


Pozostałe artykuły