20. rocznica śmierci bp. Edwarda Samsela

We wtorek 17 stycznia, diecezja ełcka upamiętniła 20. rocznicę śmierci bpa Edwarda Samsela – wieloletniego biskupa pomocniczego łomżyńskiego oraz ordynariusza diecezji ełckiej. W tym dniu w ełckiej katedrze sprawowano Mszę św. wotywną za śp. bpa Edwarda Samsela oraz za zmarłych księży diecezji ełckiej. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, a okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Białous, proboszcz parafii pw. Św. Jana Pawła II w Ełku.

Ks. Białous w homilii przypomniał zebranym sylwetkę duchową śp. bp. Edwarda Samsela. „Każdy, kto znał księdza biskupa może stwierdzić, że spalał się w całości dla Kościoła, dla Pana Boga, dla drugiego człowieka, dla Chrystusa – Najwyższego Kapłana (…) Miał wielką wrażliwość na drugiego człowieka. Był kapłanem z powołania a nie z wyboru. Był wyjątkowo dobry. Kochał małą Ojczyznę z której pochodził – Myszyniec”- wspominał ks. proboszcz Tadeusz.

Kaznodzieja przypomniał też o wielkim zamiłowaniu bp. Samsela do Pisma Św.  „Wielu ludzi nie szuka rozwiązań w Piśmie Św., bo boją się odpowiedzi, bo odpowiedź może być niewygodna. Innym człowiekiem był bp Edward. Kochał Słowo i tym Słowem żył na co dzień i to Słowo starał się zaszczepiać w sercach kolejnych pokoleń kapłanów. Zachęcał wiernych do szukania na kartach Ewangelii drogi do świętości ” – mówił ks. Białous.

Msza św. wotywna zgromadziła wielu kapłanów, rodzinę bp Samsela, diecezjan oraz liczną delegację z parafii z Myszyńca, z ks. proboszczem Zbigniewem Jaroszewskim na czele.

Biskup Edward Samsel pochodził z Myszyńca. Chrzest przyjął z rąk błogosławionego ks. Adama Bargielskiego. Po ukończeniu łomżyńskiego seminarium studiował w Rzymie. Specjalizował się w naukach biblijnych. Przez wiele lat był profesorem, a także prefektem, ojcem duchownym, a następnie rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W latach 1982-1992 był drugim biskupem pomocniczym łomżyńskim obok bp Tadeusza Zawistowskiego. W marcu 1992 roku został biskupem pomocniczym nowo­utworzonej diecezji ełckiej, a 16.11.2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował bp Edwarda Samsela Biskupem Ełckim. Jego zawołaniem Biskupim były słowa: SPES UNICA (jedyna nadzieja).

W strukturach diecezjalnych diecezji ełckiej był wikariuszem generalnym, wykładowcą Pisma Świętego w Seminarium Duchownym oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym, rektorem Instytutu Teologicznego, członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej, delegatem ds. II Synodu Plenarnego. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego.

Bp Edward Samsel zmarł na zawał serca w piątek 17 stycznia o godz. 5.50, mimo ogromnych wysiłków lekarzy Kliniki Kardiochirurgii w Białymstoku. Jego ziemska pielgrzymka trwała 63 lata, w tym 39 w kapłaństwie. Jest pochowany w Krypcie Biskupów w katedrze ełckiej.

Najpiękniejszym darem naszej pamięci jaki możemy dziś ofiarować śp. bp Edwardowi Samselowi oraz wszystkim naszym zmarłym jest modlitwa i nasze dobre czyny.

ks. KZ

fot. WSD Ełk

Pozostałe artykuły