Spotkania dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Od niedzieli 5 lutego br. w Parafii pw. św. Piotra i Pawła w Suwałkach rusza duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Spotkania będą odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Każde spotkanie rozpoczyna się o g. 19.30 w kościele.

Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy nie mogą z różnych przyczyn zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego.

Przypominamy głos Jana Pawła II i Papieża Franciszka z oficjalnych dokumentów Kościoła na temat osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Jan Paweł II: „Wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu”.

Papież Franciszek: „Ważne, aby osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach odczuwały, że są częścią Kościoła, że „nie są ekskomunikowane” i nie są traktowane jako takie, bo zawsze tworzą wspólnotę kościelną. Sytuacje te „wymagają uważnego rozeznania i towarzyszenia im z wielkim szacunkiem, unikając wszelkiego języka i postawy, które dałyby im odczuć, że są dyskryminowani, oraz popierania ich udziału w życiu wspólnoty. Troska o te osoby nie jest dla wspólnoty chrześcijańskiej osłabieniem jej wiary i jej świadectwa o nierozerwalności małżeńskiej, ale raczej w trosce tej wyraża ona swą miłość”.

Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Suwałkach

Pozostałe artykuły