27. Dzień Życia Konsekrowanego w diecezji ełckiej

W Katedrze ełckiej 4 lutego z okazji 27. Dnia Życia Konsekrowanego na wspólnej Eucharystii spotkały się osoby konsekrowane z całej diecezji. Mszę świętą poprzedziła konferencja wygłoszona przez Bp Dariusza Zalewskiego oraz adoracja.

W konferencji biskup pomocniczy diecezji ełckiej nawiązał m.in. do Święta Ofiarowania Pańskiego: „Maryja, która była Niepokalanie poczęta dostosowuje się do prawa żydowskiego, nie mówi że jej to prawo nie obowiązuje bo jest Matką Boga. Posłusznie wypełnia nakazy prawa. (…) Ofiara złożona przez Maryję i Józefa świadczy o tym, że byli rodziną ubogą. Nikt nie jest zwolniony ze składania ofiary, to prawo czy obowiązek każdego. Gdy uboga wdowa składa ofiarę jednego grosza to Jezus nie mówi jej nie rób tego, to twoje jedyne pieniądze. Jezus tego nie czyni. (…) Radość z tego, że mam i mogę się tym podzielić świadczy o godności człowieka. Nie ma zwolnienia z ofiary jest tylko proporcjonalność w zależności od tego jaki jest nasz stan posiadania. Kolejna prawda wynikająca z ofiarowania to to, że kiedy się ofiaruje coś to ofiaruje się to całe. Nie ma tam miejsca na wybiórczość. (…) Bogu ofiarujemy całych siebie. Bóg ma prawo do twojego życia, twojego zdrowia”.

Biskup Jerzy Mazur powitał wszystkie osoby konsekrowane w tym dziewice i wdowy konsekrowane, pustelników i stowarzyszenia życia apostolskiego: „Gromadzi nas tutaj jeden chrzest, jedna wiara, jeden Pan, który obdarzył nas powołaniem zakonnym, do życia konsekrowanego. Gromadzimy się w Pierwszą Sobotę miesiąca w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, w dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Maryja zachęca nas byśmy trwali w tej jednej intencji wynagradzającej i zadośćuczynienia za grzechy i przez to wypraszali pokój” – mówił podczas homilii Bp Jerzy Mazur.

„W tym dniu razem z Wami pragnę wyrażać wdzięczność za łaskę powołania do bycia <żywą pamiątką życia i działania Jezusa >oraz jesteśmy świadomi, że wystarczy nam Jego łaski i prosimy Go o nią z pokorą i ufnością, by żyć darem wierności i radością wytrwałości. Życie według ślubowanych rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stanowi najbardziej radykalny wyraz naśladowania Jezusa Chrystusa. Wszystko to dokonuje się mocą wiary przeżywanej w Kościele, który jest Rodziną dzieci Bożych; jest naszym domem i naszą Matką”

Ordynariusz diecezji ełckiej podkreślił, że osoby życia konsekrowanego są darem dla Kościoła ełckiego i jednocześnie najwspanialszymi klejnotami. Dziękował zgromadzonym za ubogacanie Kościoła darem obecności i świadectwem charyzmatu oraz za to, że przekładają Ewangelię na konkretną formę życia oraz potrafią odczytywać wyzwania i znaki czasu stojące przed Kościołem.

„Słowo Boże zachęca wszystkie osoby konsekrowane, by były posłuszne swoim przełożonym a przełożeni czuwali nad ich zbawieniem.

Bardzo ciekawe, że przełożeni są odpowiedzialni za dusze człowieka, za którego odpowiadają jako przełożeni. Z tego będą rozliczani. To jest ich główne zadanie, ich główna misja. A zadaniem podwładnego jest słuchać, dać się prowadzić i być posłusznym” – mówił Bp Mazur.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły