„Tak, POMAGAM” – zbiórka żywności dla potrzebujących

Caritas Diecezji Ełckiej w dniach 17 – 18 marca 2023 roku organizuje w sklepach na terenie diecezji ełckiej Zbiórkę Żywności – Tak, POMAGAM. Podobnie jak w latach ubiegłych, zebrane produkty zostaną przeznaczone dla rodzin najuboższych, osób starszych i samotnych.

Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do udziału w wyżej wymienionej akcji. Każdy najmniejszy produkt wrzucony do koszyka to nieoceniony gest miłości względem bliźniego.

Caritas Diecezji Ełckiej

Pozostałe artykuły