Wielkopostny dzień skupienia pracowników Kurii Biskupiej

„Pustynia jest przestrzenią dla duszy, miejscem spotkania Boga” – te słowa stanowiły główny temat dnia skupienia pracowników diecezjalnych instytucji kurialnych. W Środę Popielcową biskupi, księża, siostry zakonne i osoby świeckie zgromadzili się w Centrum Pastoralno –  Administracyjnym w Ełku na wielkopostnej refleksji.

Konferencję ascetyczną do zgromadzonych wygłosił ks. Marek Gutowski, sekretarz biskupa ełckiego. W swych rozważaniach prelegent zwrócił szczególną uwagę na wartość pustyni w życiu każdego człowieka, na jej wielkość i uzdrawiającą moc. „W Wielkim Poście powinniśmy szukać pustyni: wyciszenia, na jakiś czas braku drugiego człowieka, głębszej modlitwy. Samotność ma prowadzić człowieka do wewnętrznej ciszy. Pustynia nie oznacza nieobecności ludzi, lecz obecność Boga”- zaznaczył ks. Gutowski. „Doświadczenie pustyni im bardziej przeżyte i dotkliwsze, tym mocniej otwiera na przyjęcie Bożej obecności (…) Pustynia do miejsce w którym czeka na Ciebie Bóg – by odnowić przymierze miłości z Tobą ” – dodał.

Zwieńczeniem wielkopostnego dnia skupienia była Msza św. koncelebrowana w katedrze ełckiej, której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Homilię wygłosił o. Michał Legan OSPPE, dyrektor Redakcji Audycji Katolickich TVP. Kaznodzieja wyjaśniał zgromadzonym na czym polega symbolika dzisiejszego dnia. „Dziś, gdy podchodzić będziemy do kapłana by naznaczył nasze głowy popiołem, to przychodzimy do Chrystusa i po Chrystusa. Przychodzimy po to, by Chrystus nas sobą naznaczył, w tym prochu trzeba zobaczyć Jezusa, który dał się zetrzeć na proch. W tym prochu Bóg chce promieniować na innych poprzez ciebie”.

O. Legan zaznaczył, że przyjąć na siebie proch, to znaczy powiedzieć  o sobie prawdę przed Panem, to uderzyć się w pierś. „Miłość, która się wyraża prochem, jest dla nas zadaniem. Tylko taka miłość może uszczęśliwić, wypełnić, zbawić” – stwierdził kaznodzieja. „ Z miłości Chrystus stał się dla nas prochem. Świętym, żywym, życiodajnym prochem” – dodał.

W wielkopostnym dniu skupienia wzięli udział duchowni, siostry zakonne i świeccy – pracownicy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Redakcji Martyrii, Caritas Diecezji Ełckiej, Centrum Pastoralno – Administracyjnego i Domu Biskupiego. Spotkania rekolekcyjne dla pracowników instytucji diecezjalnych są organizowane dwa razy w roku: w Adwencie i Wielkim Poście.

Ks. KZ

Pozostałe artykuły