Biskup Dariusz Zalewski udzielił posług lektoratu i akolitatu

Alumni z III i IV roku Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku 25 lutego przyjęli posługi lektoratu i akolitatu. Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem bp Dariusza Zalewskiego kończyła rekolekcje wielkopostne dla wspólnoty seminaryjnej.

„Wszyscy kandydaci do sakramentu święceń w trakcie formacji seminaryjnej są ustanawiani lektorami i akolitami. Wykonywanie tych posług jest konieczne do właściwego przy­go­towania się do przyjęcia tego sakramentu. Zakres odpowiedzialności lektora i akolity, ustanowionych na stałe jako misja w Kościele, jest rozległy. Każda z tych posług wymaga posiadania odpowiednich charyzmatów, a jej spełnianie wiąże się z zaangażowaniem wszystkich sił i możliwości danego człowieka. Lektor jest powołany w szczególny sposób do dawania w świecie świadectwa wiary poprzez słowo, akolita powinien zaś gorliwiej niż inni życiem zgodnym z tajemnicą ołtarza, ukazywać żyjącego w Kościele Pana, który ofiarował za nas samego siebie.” (Posługa lektora i akolity. Instrukcja KEP)

Posługę lektoratu przyjęli bracia z roku III:

  • al. Kamil Kaczyński, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
  • al. Grzegorz Szymonik, parafia Wniebowzięcia NMP w Brańsku

Posługę akolitatu przyjęli z kolei bracia z roku IV:

  • al. Bartłomiej Hamadyk, parafia Chrystusa Króla w Radziejach
  • al. Radosław Harasim, parafia Zwiastowania NMP w Janówce
  • al. Jakub Kozikowski, parafia św. Antoniego z Padwy w Prostkach
  • al. Mateusz Michniewicz, parafia św. Jana Chrzciciela w Augustowie
  • al. Tomasz Piotrowski, parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Prusce

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku

Pozostałe artykuły