Przekazanie samochodu od Służby Więziennej dla Caritas Diecezji Ełckiej

Dnia 24 lutego 2023 r. w siedzibie Caritas Diecezji Ełckiej i Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza miało miejsce przekazanie samochodu przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie.
Na ręce ks. kan. dr. Dariusza Kruczyńskiego – dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej i prezesa Stowarzyszenia św. Łazarza klucze do auta przekazał płk Wojciech Szczudło – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie. Przedmiot darowizny – samochód specjalny marki Mercedes Benz służył do tej pory jako mobilny RTG i był własnością Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Placówkę tę reprezentował dyrektor – płk. Zbigniew Jankowski.

Pan Robert Nowacki (dyrektor WMODR O/Olecko) odczytał list wiceministra Michała Woś. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podkreślił w nim, że stanowimy ważną „organizację charytatywną w Polsce z ugruntowaną pozycją i ludzkim, chrześcijańskim podejściem do pomocy drugiemu człowiekowi”. Zauważył, że podejmujemy „wielkie dzieła charytatywne, które bez wątpienia zasługują na wsparcie”.


W wydarzeniu wzięli także udział: p. Tomasz Osewski – wójt Gminy Ełk, p. dr Marcin Radziłowicz – sekretarz Miasta Ełku, ks. dr Ryszard Sawicki –wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej, ks. dr Tadeusz Białous –proboszcz Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku oraz przedstawiciele mediów.


Przekazany samochód, po demontażu sprzętu RTG i elementów ołowianych, służyć będzie jako środek transportu darów pozyskiwanych i przekazywanych przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza i Caritas Diecezji Ełckiej.


ks. Ryszard Sawicki

Pozostałe artykuły