Nowe Biuro Wydziału Misyjnego Kurii Biskupiej

W ostatni dzień lutego br., kilka dni przed Niedzielą Ad Gentes, czyli Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, Ks. Biskup Jerzy Mazur w obecności Biskupa Dariusza Zalewskiego i pracowników Kurii Biskupiej dokonał poświęcenia nowego biura Wydziału Misyjnego, które znajduje się w Ełckiej Kurii Diecezjalnej. We wprowadzeniu Biskup Ordynariusz podkreślił jak istotną rolę spełnia wymiar misyjny w całej działalności duszpasterskiej naszej diecezji. Życzył Ks. Krzysztofowi Karskiemu – Dyrektorowi Wydziału Misyjnego i S. Donacie Topa OSB – Koordynatorce Ełckiego Wolontariatu Misyjnego, aby ich posługa przyczyniła się do ożywienia ducha misyjnego wśród wiernych, nie tylko diecezji ełckiej, ale i Kościoła Powszechnego.

Pozostałe artykuły