Z misjonarzami budujemy Kościół

W II niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy w Polsce Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Stajemy w modlitwie blisko tych, którzy na krańcach świata głoszą Ewangelię miłości, pokoju i dobra. Wzmacniamy ich ducha i siły i wyrażamy solidarność z nimi, pamiętając, że my również jesteśmy uczniami-misjonarzami.

   W tym roku, Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Miejmy świadomość, że misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych uczniów Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne – napisał w specjalnym Komunikacie na ten Dzień bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.

Misjonarki i misjonarze są budowniczymi także Kościoła w Polsce, bowiem otwierają nasze serca i oczy na potrzeby Kościoła powszechnego, pomagają nam w realizacji chrzcielnego powołania uczniów-misjonarzy (zob. Redemptoris missio, 77). Ukazują piękno bezinteresownej ofiarności i solidarności z ubogimi. Pozwalają nam wierzyć, że w Jezusie Chrystusie, pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, na wszystkich kontynentach, tworzymy jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół (zob. Credo). Jest on wspólnotą wiary, na różne sposoby wyrażającą swą wierność orędziu ewangelicznemu, którego istotą jest miłość Boga i bliźniego – czytamy w Komunikacie.

Zaangażowanie misyjne Kościoła w Polsce

Misjonarze, posłani przez Kościół i w jego imieniu, pełniący posługę wśród tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Chrystusie lub wymagają utwierdzenia w wierze, mogą liczyć na naszą pomoc. Otaczamy ich stałą modlitwą. Wielu seniorów i chorych składa Bogu ofiary duchowe w intencji misji, na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nie tylko dzisiaj, prosimy o liczne, święte i ofiarne powołania misyjne wśród kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich. To wyraz naszej troski o Kościół, który kiełkuje na terenach misyjnych i bardzo potrzebuje wsparcia duchowego i materialnego.

            Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami stwarza okazję do ofiarności na rzecz misji. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” od wielu lat zbiera w tym dniu ofiary do puszek we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce. W ubiegłym roku zebrano 1 883 302 zł. Drogą sms-ową zebrano 35 284,82 zł.

Na co zostały przeznaczone te, i inne ofiary?

W 2022 r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przeznaczyło 138 659 euro na realizację 124 projektów pomocowych. Pomoc finansową otrzymało 59 sióstr zakonnych, 29 zakonników, 30 księży fideidonistów oraz 5 misjonarzy świeckich. Dofinansowano 61 projektów ewangelizacyjnych i budowlanych; 27 edukacyjnych; 19 charytatywnych i 16 medycznych.

Projekty te są konkretną formą rozwiązywania prozaicznych, codziennych problemów na placówkach misyjnych.

            Oprócz tych projektów, dzięki ofiarności darczyńców udało się zrealizować jeszcze kilka dodatkowych dzieł. W 2022 r. zakończono budowę czterech klas szkolnych nowo budowanej szkoły w dzielnicy Figuil (Kamerun). Szkoła powstała dzięki dotacji Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Jej budowa rozpoczęła się w sierpniu 2018 r. Zakupiono cement i materiały niezbędne do budowy. Na rok 2022 zaplanowano rozbudowę szkoły o 6 sal lekcyjnych (2 są aktualnie w budowie). Szkołą opiekują się ojcowie oblaci Maryi Niepokalanej. Na budowę przeznaczono 15 000 euro.

Koniec grudnia 2022 r. przyniósł zakończenie realizacji projektu „Poprawa dostępu do edukacji dzieci w wieku szkolnym poprzez rozbudowę szkoły podstawowej w Gitega-Songa w Burundi”.

Prace rozpoczęły się w połowie roku, natychmiast, gdy została podpisana umowa między Dziełem Pomocy „Ad Gentes” a kancelarią premiera Mateusza Morawieckiego w ramach wsparcia projektu. Zakłada on dofinansowanie w wysokości  1 785 973,00 zł (wkład własny sióstr: 446 296,02 zł). Całość projektu – 2 232 269,02 zł.

Prace nad budową budynku szkolnego podzielono na 5 zasadniczych działań. Rozpoczęto je od ogrodzenia kompleksu szkoły. To bardzo ważne działanie dla zabezpieczenia budowy przed kradzieżami. W tym czasie zakupiono panele słoneczne 160 W, przewody elektryczne, rozdzielnię elektryczną. Panele zostały zainstalowane na dachu budynku po zakończeniu budowy. Dzięki temu, budynek zyskał źródło prądu. Klasy i pomieszczenia szkolne zostały oświetlone.

Działanie trzecie polegało na budowie parteru. Trzeba było podjąć roboty ziemne: wykopać fundamenty, zalać je betonem, a następnie zbudować ściany parteru, zająć się tynkowaniem ścian, położyć płytki w toaletach, zamontować drzwi i okna, wyposażyć łazienki i toalety szkolne.

Działanie czwarte polegało na budowie 1. piętra. Budowniczy wzięli się za budowanie ścian i podłóg, tynkowanie ścian wewnętrznych. Wstawiono okna oraz drzwi. Na ścianach pojawiła się instalacja elektryczna. Wykonano i wyposażono toalety.

Ostatnie działanie to budowa 2. piętra. Powstały ściany i podłogi. Położono na całym budynku dach z blachy. Ukończono budowę sufitów. Wstawiono drzwi i okna. Zakupiono farbę, którą wykorzystano do pomalowania pomieszczeń. Zakupiono także materiał służący do stworzenia instalacji elektrycznej. Wykończono łazienki. Ostatnim działaniem było zainstalowanie paneli słonecznych na dachu budynku.

Dzieło wsparło w 2022 r. budowę dużej sali katechetycznej w par. św. Pawła w Bandundu (Republika Demokratyczna Konga). Budowa ta trwa już lata i nie może być ukończona z powodu braku środków finansowych. Wspólnota parafialna jest zbyt uboga, aby samodzielnie sfinansować ją. Pokrycie dachem budowy jest niezbędne, aby uchronić mury przed zniszczeniem. Dzieło przeznaczyło na ten cel 17 000 euro.

W Karamie, gdzie siostry służki NMP Niepokalanej prowadzą przedszkole św. Franciszka z Asyżu, dzięki dofinansowaniu Dzieła Pomocy „ad Gentes” (10 000 euro) powstała w 2022 r. piękna kaplica, z której będą mogły korzystać nie tylko siostry.

W szybkim czasie powstała kaplica, sala spotkań oraz pokój dla kapłana. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przekazało również środki na budowę ołtarza oraz renowację tabernakulum.

Siostry michalitki, prowadzące szkołę podstawową w Kikaikelaki w Kamerunie poinformowały o pomyślnym zakończeniu prac remontowych dachu szkoły. Remont trwał dwa tygodnie. Prace rozpoczęto w budynku klas I-IV. Zdjęto blachę, zwalano drewno i stawiano nową konstrukcję podtrzymującą dach. Konstrukcja została podniesiona wyżej. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wsparło remont szkoły kwotą 15 000 euro.

Projekt „Abatwa – dom dla wielodzietnej rodziny Pigmejów” zainicjowaliśmy w roku 2020, po wizycie w Bujumbura i spotkaniu z misjonarzem o. Maciejem Jaworskim. Jego celem jest radykalna poprawa sytuacji mieszkaniowej i życiowej Pigmejów z Burundi. Na ten rok wyznaczono do programu 4 wioski: Giko (50 rodzin); Nyenharange (40 rodzin); Gifugwe (60 rodzin); Kiyenzi (130 rodzin); Kukabami (45 rodzin). W sumie projekt budowy domów obejmuje 325 rodzin.

Projekt zakładał budowę prostych domów dla rodziny: mają one wymiary 7 na 5 metrów, gdzie są cztery pomieszczenia: izba dla rodziców, pokój chłopców, pokój dziewcząt i wspólny pokój dla rodziny. Nie ma łazienek ani kuchni, bo te rodziny nie mają dostępu do bieżącej wody, a posiłki są tradycyjnie przyrządzane na ognisku, przed domem.

Równolegle do tego programu prowadzimy projekt przekazywania kóz oraz sadzenia drzew owocowych, projekt alfabetyzacji dorosłych i dzieci. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przekazało w 2022 r.  11 000 euro na domki i 2700 euro na zakup kóz.

W 2022 r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” dofinansowało budowę studni głębinowej dla misji w Mijomboni (Kenia), prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Z wody będą korzystać dzieci oraz osoby dorosłe. Projekt obejmujący wywiercenie studni głębinowej przyczyni się do: uzyskania wystarczającej ilości czystej wody, która jest potrzebna do: rozpoczęcia budowy na terenie misji, prowadzenia i utrzymania czystości i higieny budynków misji i obejścia, przygotowania posiłków dla dzieci oraz pracowników, możliwości zakwaterowania wolontariuszy pomagających w rehabilitacji dzieci, założeniu ogrodu, który pomoże w dokarmianiu dzieci, codziennych potrzeb sióstr prowadzących misje i ludzi zatrudnionych na terenie misji. Dzieło przekazało na ten cel 5000 euro.

Pomagajmy misjom!

     Aby misyjne dzieło Kościoła mogło się rozwijać i przynosić błogosławione owoce, trzeba z naszej strony dojrzenia w wierze, aby z niej rodziło się nasze misyjne zaangażowanie. Dlatego zwracam się do wszystkich tworzących wspólnotę Kościoła na polskiej ziemi, tak duchownych, jak i świeckich, z prośbą o modlitwę i wsparcie misji. „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6,10) – napisał bp Jan Piotrowski w Komunikacie na II niedzielę Wielkiego Postu.

            – Szczególną prośbę o rozbudzenie w sobie ducha misyjnego kieruję do osób chorych, cierpiących i starszych. Z dźwigania waszego krzyża cierpienia i samotności uczyńcie osobisty dar dla polskich misjonarzy.

Kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego zachęcam, by nadali swemu powołaniu misyjną dynamikę i uczynili odpowiedzialność za misje drogą wzrastania w świętości nie tylko osobistej, ale wszystkich członków powierzonych sobie wspólnot.

            Proszę także dzieci i młodzież, aby w swoim entuzjazmie młodości i solidarności ze swoimi rówieśnikami zainteresowali się potrzebami duchowymi i materialnymi i włączyli się w działalność parafialnych lub szkolnych kół misyjnych. Przejawem zainteresowania się pracą misjonarzy jest coraz liczniejszy wolontariat misyjny w Polsce, którego ikoną na zawsze pozostanie młodziutka Helenka Kmieć, która swoje życie ofiarowała w służbie misjom. Misje zawsze przyczynią się do duchowego wzrostu każdego człowieka, a jednocześnie ubogacą nasze spojrzenie na świat – stwierdził ksiądz biskup.

ks. dr Zbigniew Sobolewski

Pozostałe artykuły