Trwają spotkania rejonowe dla kapłanów

Od 6 do 9 marca 2023 r. w diecezji ełckiej kapłani wspólnie szukają odpowiedzi na pytanie: „Jak reagować na głos młodych”. Spotkaniom w rejonach przewodniczy bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Księża mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu, w jednym z czterech miejsc. W dniu dzisiejszym zgromadzili się księża w Giżycku. Jutro spotkanie odbędzie się w rejonie ełckim, a w kolejnych dniach odbędą się jeszcze w Suwałkach oraz w Augustowie.

W każdym dniu jest realizowany taki sam program, który rozpoczyna się konferencją pt. „Jak reagować na głos młodych?”. Prelegentem jest ks. dr Tomasz Bondzio, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Jego słowo jest również wprowadzeniem do pracy w grupach.

Duszpasterz młodzieży, powołując się na Raport KAI z 2021 r., dotyczący wiary i praktyk religijnych młodego pokolenia podkreślił, że jednym z fundamentalnych powodów, dla których nie ma dzisiaj młodzieży w Kościele jest niechęć przynależenia do skompromitowanej wspólnoty, za jaką uważają Kościół. „Wątpią nie dlatego, że widzą błędy księży i świeckich w Kościele, ale dlatego, że nie widzą refleksji nad błędami, wyciągania wniosków, dostrzegania konieczności zmian i ich realizacji. Sytuacji nie poprawia język, jakiego używa się, mówiąc o Bogu i sprawach wiary. Młodzi potrzebują Kościoła, który będzie wyjaśniał swoje nauczanie, wskazywał dlaczego przekazuje i opowiada się za depozytem wiary; który będzie argumentował swoją opinię i będąc z młodymi, uczył ich, jak nią żyć” – mówił ks. Bondzio.

Prelegent omawiając poszczególne problemy, o których sygnalizuje młodzież podkreślał, że   na to wszystko Kościół Katolicki ma lekarstwo – Dobrą Nowinę. „W Evangelii gaudium Papież wskazuje na potrzebę odnowienia duszpasterskiego stylu, uczynienia go bardziej elastycznym, rozumnym i kochającym, gotowym do rezygnacji z mentalności – «zawsze tak się robiło», «bo zawsze tak było». Może jesteśmy w takim momencie epoki, że należy ustalić w jakich formach i formułach przez nas używanych nie ma Jezusa? Może warto tę kwestię przemyśleć i relegować to, co nie prowadzi do wiary, a powrócić do źródła, którym jest dla nas Pismo Święte i Tradycja. Młodzi ludzie chcą by Kościół pozostawał młody, a to znaczy zaryzykował i nie bał się praktykowania cnót: wiary, nadziei i miłości” – zachęcał do refleksji duszpasterz młodzieży.

Pytania, z którymi zmierzyli się księża diecezji ełckiej podczas pracy w grupach dotyczyły wsłuchania się w głos młodzieży i szukania odpowiedzi, aby Kościół był przestrzenią, w której będą mogli wzrastać w wierze i odbudować swoją relację z Bogiem. 

Bp Jerzy Mazur dziękując prelegentowi za podjęcie tematu, zachęcał zebranych do jeszcze większej gorliwości w codziennej posłudze. „Żeby mieć dobry program duszpasterski dla młodzieży, to trzeba mieć przynajmniej przeciętny program dla dzieci. Dobrze uformowane dzieci, za parę lat będą młodzieżą, która będzie szukała swojego miejsca w Kościele. Młodzież nie lubi, kiedy mówimy im jak to było za naszych czasów, bo oni ich nie rozumieją. Natomiast chcą, żebyśmy zrozumieli te czasy, w których oni żyją – mówił biskup.

Biskup nawiązał do trudności, jakie dzisiaj przeżywa świat. Mówił: „Proszę księży, idzie fala sekularyzacji, która w nas mocno uderza, ale w Kościele mamy orędzie do przekazania, Dobrą Nowinę o zbawieniu, o życiu wiecznym. Szukajmy metod, jak to orędzie przekazać. Jakimi środkami, z jakim zapałem? Św. Jan Paweł II mówił, że odpowiedzią na dechrystianizację, liberalizację jest nowa ewangelizacja”.   

„Trwamy w czasie przygotowań do III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych. Niech będzie to festyn wiary, radość wiary. Wspólnie z osobami świeckimi przemyślcie, dyskutujcie, jak przeżyć ten czas w swoich parafiach. Mobilizujmy się wszyscy, aby kongres nie był tylko jednorazowym wydarzeniem” – zachęcał księży bp Mazur.  

W ramach przygotowań do kongresu, są opracowywane materiały duszpasterskie, a także czytanki majowe, katechezy tematyczne, aby wybrzmiała misja człowieka ochrzczonego w Kościele i roli wspólnot we wzrastaniu w wierze.

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem komunikatów Ełckiej Kurii Biskupiej oraz omówieniem najbliższych wydarzeń.

Monika Rogińska

Spotkanie rejonowe w Giżycku

Spotkanie rejonowe w Ełku

Spotkanie rejonowe w Suwałkach

Spotkanie rejonowe w Augustowie

Pozostałe artykuły