Modlitwa za maturzystów – „Studniówka 2023”

27 lutego 2023 rozpoczynają się zapisy do akcji modlitewnej Studniówka – 100 dni modlitwy za maturzystów. Zapisy potrwają do 20 marca 2023. Celem modlitwy jest wsparcie maturzystów w czasie przygotowania do matury, w czasie egzaminów maturalnych i wyboru życiowej drogi.

Czas zdawania matury to chwile, w których głowa młodych ludzi wypełniona jest pytaniem: Co dalej? Decyzje podjęte w tym czasie najczęściej kształtują dorosłe życie. Nie mamy wątpliwości, że to trudne i intensywne chwile! Towarzyszenie – to słowo chcemy wypełnić konkretnym działaniem i być przy tegorocznych maturzystach, modląc się za nich! Prosić będziemy o światło Ducha Świętego na egzaminach oraz dobre ich wyniki.

Od 25 marca (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) do 2 lipca (ogłoszenie maturalnych wyników) szturmujemy niebo również w intencji wybrania przez maturzystów dobrej drogi swojego powołania.

Przez 100 dni, do ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych będziemy prosić Boga, aby udzielił Ducha Świętego wszystkim młodym ludziom, którzy będą stanowili o przyszłości Kościoła. Naszą intencją jest, aby ta modlitwa dawała młodym ludziom rozeznanie kroków, które będą podejmowali w swoich zawodach, specjalnościach, nowych uczelnianych ławach, a przede wszystkim w umocnieniu ich pierwotnej misji, do której zostali wezwani. Bóg zaprasza naszych młodych przyjaciół, wpierw do wyboru fundamentalnego powołania: życia, wiary i miłości. Następnie do wyboru stanu (bycia mężem/żoną, ojcem/matką, kapłanem, osobą życia konsekrowanego) i rozwijania tego zasadniczego wyboru w konkretnych zawodach. Stąd inicjatywa, by młodych wspierali wszyscy (i starsi i młodsi), którym leży na sercu miłość do bliźniego –  mówi ks. Tomasz Bondzio, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

To już 3. edycja modlitewnej akcji, w którą zaangażowało się setki osób z całej diecezji, i nie tylko.

Jak maturzysta ma zgłosić chęć bycia objętym modlitwą?


Maturzysta wypełnia formularz znajdujący się na naszym profilu FB Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Ełckiej, na Instagramie @genezaretelk, stronie diecezji ełckiej: https://forms.gle/5sZZhb591jKtG5U48 Do wypełnienia formularza posłużą również kody QR umieszczone w postach i na plakatach. Są to kody zarówno dla osób, które chcę się modlić w intencji maturzystów jak i samych maturzystów, którzy chcą być objęci modlitwą.

Na podany w nim adres e-mail maturzysta otrzyma potwierdzenie objęcia duchową adopcją. Osoba, która podejmie się modlitwy za konkretnego maturzystę będzie znała tylko jego imię.

Osoby, które chcą podjąć się modlitwy za maturzystę mogą zgłaszać się przez formularz: https://forms.gle/ErAkt2aSpt7EJhCNA bądź pod numerem telefonu 87 621 68 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.

W odpowiedzi otrzymają imię konkretnej osoby, którą otoczą swoją modlitwą przez 100 dni.

Akcja modlitewna potrwa do 2 lipca 2023 roku.

Słowo Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura

Monika Zubowicz

Pozostałe artykuły