Minister Edukacji w Katolickim Przedszkolu „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku

W czwartek, 16 marca 2023 r. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. św. Jana Pawła II w Ełku odwiedził niecodzienny gość – Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W czasie wizyty ministrowi towarzyszyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz kierownictwo Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Minister spotkał się z dziećmi, nauczycielami i pracownikami przedszkola.  Wizyta rozpoczęła się od przejścia przez Bramę Niepodległości prowadzącą do przedszkola, którą zdobią słowa św. Jana Pawła II „Strzeżcie Ojczyzny jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły”.

W czasie wizyty minister Przemysław Czarnek z zaciekawieniem wysłuchał występu wokalnego dzieci, a następnie zapytał przedszkolaków m.in. o to „Co to znaczy być patriotą?” Wychowankowie na zadawane pytania udzielali wnikliwych odpowiedzi, co spotkało się z uznaniem pana ministra. Na zakończenie spotkania minister Przemysław Czarnek przekazał dzieciom symboliczne upominki oraz pogratulował wszystkim rodzicom przedszkolaków. Nauczycielom natomiast podziękował za wspaniałą pracę wychowawczą. Pan Minister powiedział:  Gratuluję tego znakomitego przedszkola. Gratuluję rodzicom znakomitych dzieci. Gratuluję nauczycielom tej wspaniałej pracy wychowawczej. Dzieci wiedzą, co to jest patriotyzm, to znaczy, że są znakomicie wychowywani i edukowani. I tak należy robić. To jest nasza przyszłość i o tę przyszłość trzeba właśnie w ten sposób dbać. W duchu patriotycznym, w duchu wartości, w duchu chrześcijańskim, bo nie ma Polski bez chrześcijaństwa….

            Katolickie Przedszkole „U Lolka” w Ełku istnieje od 2015 r. Do przedszkola uczęszcza 135 wychowanków. W placówce panuje atmosfera życzliwości, bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Kadra pedagogiczna podejmuje różnorodne działania wychowawczo-dydaktyczne, których celem jest wzmocnienie właściwych zachowań, wartości, w tym zachowań patriotycznych. Przedszkole uczestniczy w wielu ogólnopolskich programach edukacyjnych. W 2022 r. otrzymało wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.     

Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka”

Pozostałe artykuły