Uczniowie I LO w Ełku z musicalem „Przejście ku wolności” na scenie ECK

Szkolna Grupa Teatralna RedShow z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ełku wystawiła w czwartek 23 marca z wielkim rozmachem i bogactwem środków artystycznych przedstawienie muzyczne na dużej scenie Ełckiego Centrum Kultury.

Sztuka teatralna pt. „Przejście ku wolności” odbyła się przy komplecie widzów pod kierunkiem artystycznym nauczycieli p. Elżbiety Wesołowskiej i p. Cezarego Mikiewicza z udziałem uczniów w rolach głównych i zaproszonych do współpracy profesjonalistów.

Artyści prowadzą widza przez wydarzenia opisane w Biblii od stworzenia świata do wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej i dalej do publicznej działalności Jezusa oraz Jego śmierci i zmartwychwstania. Wszystkie motywy sceniczne przedstawiono w odniesieniu do człowieka XXI wieku dlatego każdy mógł zobaczyć swoje życie w dynamicznym przebiegu akcji.

ks. Grzegorz Kunko

Pozostałe artykuły