„Ludzie spod Damaszku” – Szkoła Animatorów i Ewangelizacji

Kiedy powstała?

Szkoła Animatorów i Ewangelizacji  istnieje od 2014 roku i od początku spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jest to Szkoła praktyczna, życiowa i z mocą. Rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 2014 r. z 45 uczestnikami. Pierwszy rok ukończyło 38 uczniów. W roku 2016 wręczyliśmy 21 osobom dyplomy ukończenia Szkoły. Obecnie trwa nowy nabór po przerwie spowodowanej pandemią.

Po co powstała?

Organizując tę Szkołę chcemy pomóc, by w naszej Diecezji pojawiło się jeszcze więcej osób przygotowanych do posługiwania i to nie tylko podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych w parafiach lub szkołach. Doświadczenie i obserwacja mówi, że w naszych parafiach wciąż jest za mało osób, które mogłyby się podjąć prowadzenia grup formacyjnych. Szkoła ta przygotuje więc „pomocników kapłanów” oraz wolontariuszy. Odkrycie bogactwa życia i miejsc, jakie nie są jeszcze zagospodarowane w naszych parafiach, może się stać wezwaniem do specjalizowania się w konkretnych dziedzinach, by wypełnić istniejące luki.Każdy Ksiądz Proboszcz samzadecyduje, w jakim zakresiei w jakich obszarach posługa absolwentów Szkoły jest wskazana: np. prowadzenie wspólnot, czy też organizowanie różnychnabożeństwi wydarzeń, takichjak Via Lucis, Marsz Świętych i innych. Zainteresowanie Szkołą może wzrosnąć, jeśli osoby chętne będą mogły liczyć na wielorakie wsparcie przez swoich duszpasterzy.

Dla kogo? 

Oferta Szkoły skierowana jest do młodzieży od 17 roku życia i dorosłych. Nie jest wymagane wcześniejsze zaangażowanie w życie parafii, ale odkryte pragnienie. Może się ono okazać swoistym powołaniem. Dla osób, które należą do różnych wspólnot będzie nowym zapałem i odkryciem nowej żarliwości. Ci, którzy dopiero teraz pragną zaangażować się w swojej parafii, otrzymają dobrą drogę formacji. Poprzez ciekawe zajęcia oraz wyzwania, osoby te na pewno pogłębią swoją świadomość chrześcijańską..

 Zakres i tematyka zajęć.

Poprzez cykl spotkań i wykładów, przygotowujemy w szczególny sposób do ewangelizacji, ale nie tylko. Uczymy, jak  przeprowadzić ewangelizację, ale też co dalej  robić z osobami ożywionymi poprzez akcję ewangelizacyjną. Świadomość czym jest ewangelizacja, co to jest kerygmat i jak go przepowiadać, pomoże wszystkim uczestnikom w realizacji  słów Pana Jezusa i św. Pawła, z których czerpiemy swój zapał, a które niosą  nam bardzo konkretne światło co robić, by zrealizować naszą misję: „Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów”(Mt 28,19) oraz: „co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać  innych”(2Tm 2,2) . W ramach Szkoły realizowane są wykłady i warsztaty (m.in. muzyczne, teatralne, medialne). Poruszamy zagadnienia z teologii fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej, biblijnej, duchowości, liturgii, psychologii i historii kościoła. Przygotowując do posługi w dzisiejszej, jakże trudnej i złożonej rzeczywistości, bierzemy pod uwagę znaki czasu, zagadnienia współczesności i dokumenty Kościoła.

Uczestnicy zajęć posiądą wiedzę o ruchach w Kościele, umiejętność prowadzenia zarówno małych grup, jak i wielkich spotkań. Zostaną wyposażeni w stosowne materiały, które wykorzystają w praktyce. Dokładamy wszelkich starań, aby mogli odpowiedzialnie prowadzić całe wspólnoty oraz objąć troską pewne dziedziny życia naszych parafii (grupy ministrantów, zespoły teatralne, prowadzenie zajęć kulturalno – rekreacyjnych).

Sprawy organizacyjne.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2023 roku od godz. 16.30. W ciągu roku planowane są dwa cykle po 4-5 zjazdów- w III niedzielę miesiąca w godz. od 16.30 do 19.00 . Niezależnie od zjazdów, Szkoła organizuje wiele spotkań, rekolekcji, uroczystości, czuwań. Szczegółowe informacje są dostępne na bieżąco na stronie internetowej:  damaszek.anielasalawa.suwalki.pl

Szkoła ma swoją siedzibę w  Suwałkach przy par. św. Aleksandra, ul. E.Plater 2                    

Zgłaszając się, należy dołączyć pisemne skierowanie od Księdza Proboszcza.               

Diakonia Ewangelizacji.

Zespołowi osób odpowiedzialnych za prowadzenie Szkoły bardzo zależy na tym, by przy naszych parafiach byli animatorzy przygotowani pod każdym względem nie tylko  do akcji jednorazowej, ale zaangażowani na stałe. Świeccy uczestnicy posiądą zapał i umiejętność ewangelizacji indywidualnej. Dzięki temu dotrą do osób, które nie żyją wiarą, nie praktykują, nie uczestniczą w życiu  naszych parafii.

Jeśli Ksiądz Proboszcz byłby zainteresowany posługą Diakonii Ewangelizacji podczas rekolekcji parafialnych lub w szkołach średnich, to oddelegowanie przez  parafię takich osób do Szkoły ma  wielkie znaczenie. Zwłaszcza, gdy na zakończenie rekolekcji zgłaszają się osoby, pragnące tworzyć wspólnoty i wtedy potrzebni są opiekunowie takich grup.  Diakonia Ewangelizacji  jest gotowa przeprowadzić Rekolekcje Ewangelizacyjne w każdej parafii. Jeśli Ksiądz Proboszcz wyrazi pragnienie, by w parafii powstały wspólnoty ożywiające życie religijne, to takie rekolekcje są dobrą do tego drogą: Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem (Dz 2,44 ). Prośbę o Rekolekcje Ewangelizacyjne należy zgłaszać przynajmniej trzy miesiące wcześniej.

Kilka myśli na koniec.

Fakt, że szkoła rozpoczęła swoją działalność  2014 r., w wigilię Niedzieli Misyjnej – Tygodnia Misyjnego i w dniu, gdy Kościół czytał ewangelię o rozesłaniu uczniów, stało się dla mnie umocnieniem i głosem Pana, potwierdzającym i błogosławiącym. Muszę bowiem przyznać, że ustalenie daty  pierwszego zjazdu było spontaniczne i zostało przyjęte tylko ze względów praktycznych. Te wydarzenia i słowo z Orędzia Papieża Franciszka, że trzeba starać się o formowanie  ewangelizatorów,  napełniają mnie nadzieją,  że obraliśmy właściwy kurs. Chciałbym, aby Szkoła stała się teraz naszym życiem. Przyjąłem nazwę tej szkoły „Ludzie spod Damaszku”, ponieważ moim wielkim pragnieniem i marzeniem jest  doprowadzić innych do takiego osobistego spotkania  z Jezusem, jakie miał św. Paweł. Świadom jestem, że u początku chrześcijaństwa stoi osobiste spotkanie w wierze z Jezusem. Takie spotkanie dziś jest początkiem nawrócenia. Nawrócenie Szawła mówi, że nie ma większego światła mądrości od Jezusa, że miłość Boga jest większa od naszych grzechów, że Jezus wyprowadza z największego dna i ciemności .

Pociągnięty – uchwycony Bożą miłością  człowiek sam decyduje się,  by Jezus dalej go prowadził . Omdlewa, chce umrzeć,  by tylko Jezus stał się jego siłą i podporą.

Kiedy słyszę, jak jedna z uczestniczek – matka sześciorga dzieci mówi, że jest tu bo chce nauczyć się, jak przekazywać wiarę dzieciom i wnukom, to utwierdzam się w przekonaniu, że warto było nad tą Szkołą pracować.

Cieszę się, że mogę służyć dziełu, które przyjmuję jako dar Boga. Będzie ono trwało dotąd, jak długo będziemy płonęli pragnieniem ewangelizacji, oraz by nasze parafie były Żywym Kościołem. Co za radość widzieć  nowe twarze, oznajmiające gotowość włączenia się w tę Szkołę. Chcemy ewangelizować nie dlatego, że w naszym środowisku bliższym  lub dalekim nie ma wiary, ale dlatego, że wiara jest w nas.  Wzrasta liczba uczniów. W atmosferze serdeczności przyjmowane są nowe osoby i mam nadzieję, że nowe relacje, więzi pozwolą odkryć, że Kościół jest wspólnotą.             

ks. Szymon Klimaszewski        

                              

Pozostałe artykuły