Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Katedrze ełckiej

25 marca Kościół obchodzi Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia ustanowiony w Polsce 25 lat temu. Jednocześnie jest to 31. rocznica erygowania Diecezji Ełckiej. Centralne obchody uroczystości miały miejsce w Katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku gdzie Mszy świętej przewodniczył Bp Jerzy Mazur.

Homilię wygłosił ks. dr Karol Sokołowski, notariusz Sądu Biskupiego oraz proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Gromniczne w Wiśniowie Ełckim. „ Scena przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii wydaje nam się niemal mitologiczna. Jest tak niesamowicie bajeczna, że aż -dla niektórych- niemożliwa. A jednak jest to początek, od którego zaczyna się zbawcze dzieło Boga” – mówił ks. Sokołowski. W homilii zaznaczył, że człowiek często nie rozumie dróg Bożych i reaguje buntem i niezrozumieniem. „A gdyby tak raz spróbować i zaryzykować odpowiadając Bogu: Mimo, że Cię nie rozumiem, mimo, że nic z tego co się wokół mnie dzieje nie pojmuję, to jednak mówię, oto ja, niech mi się stanie według tego co Bóg przewidział “ – zachęcał kaznodzieja. Do takiego aktu potrzeba wiary i zaufania, nie tylko rozumu. Wiara natomiast nie zawsze jest czymś łatwym, często wiąże się z nią krzyż.

„Wiara jest zaufaniem, zaufaniem Bogu w każdej sytuacji, nie tylko wtedy, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy idzie po naszej myśli ale i także wtedy, kiedy w naszym życiu, tak jak w życiu Maryi przychodzi cierpienie, lęk niepewność. Kiedy na drodze naszego życia pojawia się krzyż. Krzyż jest bolesny, ale bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Starajmy się naśladować Maryję w Jej postawie pełnej wiary i posłuszeństwa Bogu. Także, a może przede wszystkim w trudnych momentach naszego życia”

W kontekście przygotowania do III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Kościelnych ks. dr Karol Sokołowski podjął temat darów hierarchicznych i charyzmatów: „Św. Jan Paweł II podjął problem konieczności przyjmowania charyzmatów, i to przyjmowania ich z wdzięcznością wobec Dawcy. Pojawia się tu ściśle eklezjalny wymiar charyzmatów. Według papieża św. JPII, mają one być przyjmowane nie tylko przez tych, którzy je otrzymują, ale także przez wszystkich członków Kościoła, a przyjęcie ich zapewnia Kościołowi żywotność. (…) Akceptacja wymiaru charyzmatycznego Kościoła pociąga ważne konsekwencje. „pneuma tchnie, dokąd chce” (J 3,8). Nie tylko przez wielkie katedry, lecz również przez wąskie uliczki historii, przez małych, prostych, pokornych, przez wiernych wszystkich parafii”. Zaznaczył, że wszystkie dary charyzmatyczne mają prowadzić do świętości, zaangażowania w misyjne głoszenie Ewangelii, wyznawania wiary katolickiej, świadectwa komunii z całym Kościołem i do pokornej akceptacji czasu próby w rozpoznawaniu charyzmatu.

Podczas Mszy Bp Jerzy Mazur zachęcał do modlitwy o pokój oraz odczytał Akt poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Urszula Rychlik

Pozostałe artykuły