Modlitwa o powołania w parafiach diecezji ełckiej – harmonogram na kwiecień i maj

Modlitwa o powołania w parafiach diecezji ełckiej została zainicjowana w październiku 2021 roku i trwa do dziś. Jej celem jest otoczenie modlitwą osób poszukujących i rozeznających swoje powołanie zarówno do kapłaństwa służebnego, jak i sakramentalnego małżeństwa, do zakonu i na misje. Ponadto służyła ona uświadomieniu wiernym wszystkich parafii, że również na nich spoczywa odpowiedzialność za nowe powołania. 

Harmonogram modlitwy o powołania na najbliższe miesiące prezentuje się następująco:

Na końcu artykułu znajduje się pełen harmonogram modlitwy na rok 2022/23.

Serdecznie zachęcamy do osobistej i wspólnotowej modlitwy o powołania!

O inicjatywie w skrócie

  • Modlitwa we wszystkich parafiach przez cały rok zgodnie z harmonogramem od 2.10.2022 do 1.10.2023,
  • Cztery dni modlitwy w każdej parafii (rozpoczynającej się lub kończącej niedzielą),
  • Trwanie na modlitwie w pozostałe dni roku (kontynuowanie modlitw i inicjatyw rozpowszechnionych w parafii: pierwsze czwartki miesiąca, tydzień modlitw o powołania),
  • Cele modlitwy:  wypraszanie nowych powołań (kapłańskich, zakonnych, misyjnych, małżeńskich), otaczanie troską osób realizujących swoje powołanie (biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, małżonków),  zwiększenie świadomości i zaangażowania wiernych w procesie budzenia powołań,  kształtowanie odpowiedzialności za rodzące się powołania,
  • Formy modlitwy:  już istniejące w parafii (Msza św., adoracja NS, różaniec, nabożeństwa, modlitwa wiernych itp.)  lub dodane zgodnie z rozeznaniem duszpasterzy i wiernych (propozycje modlitw do wykorzystania dostępne na stronie internetowej diecezji ełckiej),
  • Dni modlitwy to okazja do gromadzenia wspólnot, ruchów i grup parafialnych oraz sposobność do ich zaangażowania w duszpasterstwo powołaniowe w parafii,
  • Lekcje religii w szkołach poświęcone problematyce powołaniowej,
  • Na zaproszenie proboszcza możliwa obecność formatorów, profesorów i kleryków WSD (kontakt z wicerektorem w celu umówienia terminu i formy obecności) oraz sióstr zakonnych, misjonarzy, małżeństw i rodzin (dających świadectwo swego powołania).

Redakcja

Pozostałe artykuły