Zaproszenie na Dzień Skupienia Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Umiłowana w Chrystusie Rodzino Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

W sobotę, przed Świętem Bożego Miłosierdzia, członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa pielgrzymują do diecezjalnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jest to doroczny Dzień Skupienia tej wspólnoty połączony z udziałem w ostatnim dniu Nowenny. W tym dniu modlimy się za dusze oziębłe. Św. s. Faustyna zapisała: Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego  (Dz. 1209–1229).

Program Diecezjalnego Dnia Skupienia DNNUJ, 15 kwietnia 2023r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpocznie się już od godz. 14.00.  

Bogu dziękujemy za XXI rok trwania w modlitewnym czuwaniu. Dla DNNUJ jest to czas modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Zachęcamy do włączenia się w modlitwę o pokój na świecie i powołania poprzez udział we Mszy św., nabożeństwach, adoracji, różańcu oraz ofiarowaniu komunii św., postu i cierpienia w tych intencjach.

Wszystkim Wam dziękujemy za dar  modlitwy, wsparcia duchowego i zachęcamy, aby aktywnie włączyć się w spotkania w III poniedziałki miesiąca, aby rozbudzić odpowiedzialność za Kościół św., czyli Lud Boży. Dziękując za każde poświęcenie życzymy, by Jezus Eucharystyczny wlewał w nasze serca nadzieję i miłość w dawaniu świadectwa naszej wiary.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i darem modlitwy.

Ks. kan. dr Jacek Nogowski – opiekun diecezjalny DNNUJ

Pozostałe artykuły