Wigilia w kwietniu – bp Jerzy Mazur w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku

W Wielką Sobotę wieczorem lub nocą, czyli przed Niedzielą Zmartwychwstania odprawiana jest w kościołach uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur przewodniczył tej modlitwie w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku.

Przed kościołem harcerze rozpalili ognisko, którego płomienie zostały poświęcone przez księdza biskupa. Od poświęconego ognia zapalono paschał, symbolizujący Chrystusa, czyli Światłość świata i symboliczne przejście z mroku śmierci, do życia. W uroczystej procesji diakon wniósł paschał do świątyni i umieścił w ozdobnym świeczniku a następnie zaśpiewał Orędzie Paschalne, czyli modlitwę dziękczynno-uwielbiającą.

Wierni zaangażowali się w stworzenie pięknej oprawy Liturgii Słowa poprzez odczytanie ośmiu czytań, przeplatanych śpiewem psalmów i modlitwą księdza biskupa. Ostatnie czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian i śpiew Alleluja ze zwrotkami psalmu przed Ewangelią wykonał w języku hiszpańskim pan Elias pochodzący z Kolumbii a pracujący i mieszkający w Ełku.

W homilii Ksiądz Biskup Jerzy wskazał na Jezusa Zmartwychwstałego jako najpewniejsze źródło wiary, nadziei, miłości i pokoju tak bardzo potrzebnych człowiekowi. Stąd wynika potrzeba modlitwy i otwartości na działanie Boga ze strony człowieka. Kaznodzieja kilkakrotnie kierował do słuchaczy pozdrowienie „Chrystus zmartwychwstał” na co wierni głośno odpowiadali „Prawdziwie zmartwychwstał”.

W następnej części Liturgii wszyscy zgromadzeni w świątyni odnowili przyrzeczenia chrzcielne: wyznając swą wiarę i wyrzekając się szatana. Wierni zostali również pokropieni wodą święconą.

W tym roku po raz pierwszy w historii parafii procesja rezurekcyjna odbyła się po Wigilii Paschalnej wieczorem i przeszła trzykrotnie wokół kościoła. Procesja miała na celu ogłosić całemu światu radosną wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ksiądz Biskup docenił wytrwałość osób starszych i dzieci, którzy pomimo nocy aktywnie uczestniczyli w procesji z Najświętszym Sakramentem.

Po błogosławieństwie Ksiądz Biskup Jerzy podziękował Parafianom i duszpasterzom oraz diakonowi i akolicie z seminarium ełckiego za wspólne przygotowanie Liturgii i życzył wszystkim dobrego odpoczynku, ale odpoczynku od narzekania i tematów politycznych przy stole świątecznym i innych spotkaniach.

ks. GK

Foto i tekst: Olga i Karolina Nowak

Pozostałe artykuły