Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał – Rezurekcja w katedrze ełckiej

„Jesteśmy tutaj, bo wierzymy w Chrystusa zmartwychwstałego, wierzymy i żyjemy w ukierunkowaniu na życie wieczne. To jest cel naszego życia tutaj na ziemi posiąść życie wieczne. Rzadko sobie o tym przypominamy i dlatego zdarza się, że tracimy sens życia, że trudności nas przetłaczają” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, podczas rezurekcji, której przewodniczył w ełckiej katedrze.

W homilii bp Mazur podkreślał, że zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem naszej wiary. Mówił: „Dzień Zmartwychwstania stanowi centrum wiary i życia Kościoła. Wiara w Zmartwychwstanie jest po prostu naszą wiarą w to, że Bóg naprawdę istnieje, że okazał się wystarczająco potężny, by być Bogiem żywych, który ma władzę nad naszym światem i nad naszym życiem.  Jezus Chrystus zmartwychwstał. I to przemieniło świat. (…) Dawajmy świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym. Żyjmy zmartwychwstaniem Chrystusa”.

Biskup ełcki zwrócił uwagę na to, że Jezus ukazując się przerażonym i przygnębionym apostołom w Wieczerniku, pozdrowił ich słowami: „Pokój wam!”. „Pokój Chrystusowy jest pierwszym darem Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego jako owoc Jego męki, śmierci i zmartwychwstania” – mówił hierarcha.

Nawiązując do tradycji wielkanocnych, m.in. rodzinnych spotkań, składania sobie życzeń i dzielenia się jajkiem bp Mazur zachęcał: „poruszeni radością tego dnia, tego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym w Eucharystii dzielmy się pięknem tego spotkania z innymi i bądźmy posłańcami Jezusa Chrystusa”.

Czas świąteczny jest również okazją do odpoczynku i spotkań. Niech będzie to czas bez narzekania i politykowania, zachęcał biskup. „Rozmawiajcie o Zmartwychwstaniu: Gdzie mogę spotkać się ze zmartwychwstałym Chrystusem? Jak te spotkania wyglądały do tego czasu? Czy takie spotkania napełniały twoje serce prawdziwą radością, szczęściem? Jak dzielę się tą radością spotkania ze Zmartwychwstałym?”- apelował o pogłębioną refleksję bp Mazur.

Na zakończenie ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz parafii katedralnej, wyraził wdzięczność za tak liczny udział w Mszy św. rezurekcyjnej. Życzył uczestnikom liturgii Paschalnej radości, pokoju, a przede wszystkim mocnej wiary i nadziei płynącej ze spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa. Liturgię zakończyła procesja rezurekcyjna wokół katedry z obwieszczeniem światu radosnej nowiny, że Chrystus Zmartwychwstał.

mr

fot. parafia katedralna

Pozostałe artykuły