Miłosierdzie Boże jest najkrótszą drogą do świętości

„W Niedzielę Miłosierdzia stań przed Chrystusem Zmartwychwstałym i odpowiedz jaką wartość ma dla ciebie Boże miłosierdzie? Czy jest ono wyciśnięte na twoim sercu i duszy jako pieczęć? Czy Boże miłosierdzie jest dla ciebie najkrótszą drogą do świętości?” – do takiej refleksji zachęcał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku podczas  Mszy św. odpustowej. 

Na diecezjalne uroczystości Miłosierdzia Bożego, 16 kwietnia 2023 r.  licznie przybyli wierni z Ełku i okolic. Już tradycyjnie w tym dniu, do sanktuarium pielgrzymują także Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej oraz kandydaci, aby przeżyć czas formacyjny. Kustosz sanktuarium ks. prał. Mieczysław Brzóska witając wszystkich zachęcał, aby nie tylko przy okazji odpustu nawiedzać to miejsce. „Św. s. Faustyna zapisała w swoim „Dzienniczku”, aby czerpać z obfitości Bożego Miłosierdzia”. Kustosz wyraził również wdzięczność za włączenie się wspólnot i grup modlitewnych z Ełku i diecezji w nowennę przed uroczystością Bożego Miłosierdzia, która rozpoczęła się w Wielki Piątek.   

Biskup zachęcał, aby wejść w tajemnicę miłosierdzia Bożego, która jest także darem Chrystusa Zmartwychwstałego. „Jezus po pozdrowieniu  Apostołów słowami: „Pokój wam”, powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie będą odpuszczone… To odpuszczenie grzechów nazywa się przyjęciem i doświadczeniem Bożego miłosierdzia”- mówił biskup.

Biskup ełcki zwrócił uwagę, że świat, w którym żyjemy jest pełen niepokoju. „Na wszystkie zagrożenia, mody, manipulacje, pokusy dzisiejszego świata, trzeba odpowiadać słowami św. Pawła: „Wiem, komu zawierzyłem”. Jest potrzebna modlitwa o wiarę silną, mądrą i dawanie świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym słowami Apostoła Tomasza: „Pan mój i Bóg mój”. Jezus żyje i pragnie byśmy także żyli tym nowym życiem, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym, byśmy żyli Zmartwychwstaniem i głosili: radością moją jest Chrystus zmartwychwstały” – podkreślał bp Mazur.

„Niedziela Miłosierdzia Bożego jest wspaniałą okazją, by jeszcze bardziej poznać tę wielką tajemnicę Bożego Miłosierdzia, by poznać Apostołów Miłosierdzia, a także uświadomić sobie, że wszyscy jesteśmy powołani, by otwierać się na Boże Miłosierdzie i być Jego apostołami. Orędzie o Bożym miłosierdziu, o ufności i zawierzeniu ze strony człowieka, jest  czytelne dla wszystkich. Każdy może przyjść i spojrzeć na Obraz Miłosiernego Jezusa, na Jego Serce promieniujące łaskami i usłyszeć to, co usłyszała św. Faustyna: „Nie lękaj się niczego, Ja jestem zawsze z Tobą.” A nasza odpowiedź pełna zawierzenia winna być: „Jezu, ufam Tobie”  – zapewniał bp Mazur.

„Jezus do św. s. Faustyny powiedział: „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1075). Wszyscy jesteśmy powołani do szerzenia Miłosierdzia Bożego. Czyńmy to poprzez głoszenie tajemnicy  miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, poprzez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. Niech nasze szerzenie miłosierdzia ukazuje drogę do pięknego i szczęśliwego życia na ziemi, ale także, a może przede wszystkim niech służy dziełu zbawienia i uświęcenia świata oraz niech prowadzi do przygotowania ludzkości na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię” – wyjaśniał biskup ełcki. 

Biskup wyraził wdzięczność Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej za posługę w parafiach. Zwłaszcza za niesienie Chrystusa Eucharystycznego chorym. Podziękował również ich żonom za wyrażenie zgody i towarzyszenie mężom poprzez modlitwę. W diecezji ełckiej jest ponad 300 Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, którzy posługują w ponad stu parafiach. Opiekę duchową nad ich formacją w diecezji sprawuje ks. kan. dr Marek Janowski.

Na zakończenie uroczystej liturgii bp Jerzy Mazur dokonał aktu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu Ojczyznę, sprawę pokoju w Ukrainie i na świecie, całą diecezję i wszystkich jej mieszkańców.  

W ełckim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego są relikwie Apostołów Miłosierdzia: św. Jana Pawła II, św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko. Wierni mają możliwość codziennej modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego oraz przy tych relikwiach.  

mr

Pozostałe artykuły