Duch Święty jest mocą zbawczą Kościoła

W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa już tradycyjnie zgromadzili się w diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku. To doroczny Dzień Skupienia wspólnoty, który jest również połączony z udziałem w ostatnim dniu Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Zebranych powitał ks. kan. dr Jacek Nogowski, diecezjalny duchowy opiekun wspólnoty. W słowie wprowadzenia kapłan podkreślił, że ten dzień dla wspólnoty jest szczególny, bo możemy zanurzać się w Bożym Miłosierdziu i wypraszać łaski szczególnie dla zatwardziałych grzeszników.

Staraniem proboszcza i kustosza sanktuarium, ks. prał. Mieczysława Brzóski oraz parafian, diecezjalne sanktuarium jest wyjątkowym miejscem modlitwy. Prawdy wiary zawarte w malowidłach ołtarza głównego oraz w ołtarzach bocznych, a także obecność relikwii Apostołów Miłosierdzia: św. s. Faustyny, św. Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćki, przyczyniają się do pogłębionej refleksji nad swoim życiem wiarą.

Dzień Skupienia DNNUJ jest nie tylko czasem modlitwy, ale również formacji poprzez konferencję. Tegoroczny temat o Duchu Świętym jako źródle życia Kościoła przygotował ks. kan. dr Jerzy Szorc, opiekun DNNUJ w rejonie ełckim. „Źródłem życia Kościoła jest Duch Święty, ofiarowany przez Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Duch Święty jest mocą zbawczą życia Kościoła. To On sprawia, że Kościół jest żywy. To Duch Święty sprawia, że nasza wiara jest żywa. To Duch Święty jest sprawcą naszego chcenia i działania zgodnie z wolą Bożą” wyjaśniał kapłan.  

„Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa nie będzie rodziło owoców, kiedy nie będzie zapraszało Ducha Świętego do swojej codzienności. Tej codzienności, którą przeżywamy w swoich parafiach, w naszych wspólnotach, w rodzinach, gdzie Chrystus Eucharystyczny jest w centrum naszego życia. Tu jest źródło, nie w nas. Źródło jest w Bogu, jest w Eucharystii, źródłem jest Duch Święty. Jest dany dla naszego zbawienia” – mówił ks. Szorc.

Echa konferencji pobrzmiewały podczas agapy, na której pielgrzymi spotkali się przed nabożeństwem nowennowym i Mszą św. Był to również czas na spotkanie Koordynatorów DNNUJ z zarządem dzieła i diecezjalnym asystentem. Ks. Jacek Nogowski zachęcał do czynnego udziału w III Kongresie Ruchów i Wspólnot Diecezji Ełckiej. Koordynatorzy wyrazili również chęć udziału w corocznym Dniu Skupienia członków DNNUJ w Wigrach, który w tym roku odbędzie się w pierwszą sobotę września.   

Sobotnie nabożeństwo Nowenny do Miłosierdzia Bożego poprowadził ks. kan. dr Jerzy Szorc wraz z przedstawicielami DNNUJ. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, a w koncelebrze wzięli udział duchowi asystenci DNNUJ z diecezji.

W homilii biskup zwrócił uwagę na gorliwość kobiet z Ewangelii, które dawały świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym. Mówił, że tak jak Maria Magdalena, tak i my swoim życiem głosimy Chrystusa. Biskup zachęcał do dawania świadectwa w swoich rodzinach, miejscach pracy, w parafiach. „Dzisiejsza Ewangelia ukazuje niewierzących apostołów. Jezus wyrzucił im brak wiary i upór, ale nie zrezygnował z nich. Posłał ich, aby szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę. Jednak dopiero po zesłaniu Ducha Świętego wypełnili misję posłania… Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia wybranych. Trwajmy na modlitwie, aby Bóg umacniał nas w czasie kryzysu wiary i ataków na Kościół i sakramenty święte” – zachęcał biskup.

Dzieło Nieustannej Nowenny jest  modlitewnym ruchem religijnym, który zaistniał i działa w ramach diecezji ełckiej od 2002 r. Inicjatorami dzieła są: śp. Danusia Bąk oraz śp. ks. inf. Włodzimierz Wielgat. W tym roku wspólnota realizuje już XXI rok istnienia. Na przestrzeni tych lat ponad 7 tys. osób włączyło się w nieustanną modlitwę.

mr

Pozostałe artykuły