Spotkanie biskupów Litwy, Łotwy i Polski

Głębszemu poznaniu specyfiki i pomocniczości lokalnego Kościoła w dobie działań wojennych w Ukrainie służyło spotkanie biskupów z Litwy, Łotwy i Polski. Zakończone dziś, dwudniowe obrady odbywały się na terenie diecezji ełckiej.

W Wigrach ks. biskupi dyskutowali nad systemem wzajemnej, międzynarodowej współpracy. Jak pomagać, aby pomoc była efektywna – to główna myśl, która towarzyszyła obradującym. 

W mieście biskupim – Ełku, w Tygodniu Miłosierdzia, mogli zapoznać się z zakresem prac i prowadzonych dzieł Diecezjalnej Caritas oraz  wizytowali dzieła które nieodłącznie towarzyszą pracy tej jednostce charytatywnej jak: Dom Samotnej Matki, DPS oraz Centrum Pomocy Uchodźcom. Przewodnikiem na ten czas był ks. dr Dariusz Kruczyński, dyrektor Ełckiej Caritas oraz ks. dr Ryszard Sawicki, zastępca.

„Staraliśmy się pokazać nowy model pracy Caritas, nie tylko jako pomocowy, bo on nakłada się we wszystkich diecezjach, ale od kilku lat podejmujemy nowy projekt dla seniorów, połączony DPS z mieszkaniami treningowymi. Również kapłani odchodzący na emeryturę mogę zamieszkać razem z osobami świeckimi. Ten model zafunkcjonował. Zapotrzebowanie w tym temacie jest wielkie” – powiedział dyrektor Kruczyński.

Celem tych spotkań jest wzajemne poznanie, wymiana myśli, dzielenie się doświadczeniem duszpasterskim Kościołów lokalnych i wypracowanie wspólnego działania w duchu dialogu.

„Kontakty służą odkrywaniu tego, co nas łączy, z poszanowaniem tożsamości Kościołów lokalnych. Nasze myśli i pragnienia są bardzo blisko Ukrainy, żeby w miarę możliwości ustabilizować naszą pomoc” – powiedział KAI po spotkaniu bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy. „Tego rodzaju spotkanie nie dotyczą spraw czysto kościelnych. Pragniemy aby nasze spotkania przyczyniały się do zbliżenia narodów, bo ciągle jest żywy problem w odbudowywania Rzeczpospolitej Obojga Narodów” – dodał.

„Caritas ełcka ma wiele kierunków pomocy. Prowadzi wiele niesamowitych dzieł, które dla nas często pozostają w sferze marzeń. Dla nas to niesamowite zaskoczenie i perspektywy bardzo pozytywne na przyszłość. Jesteśmy jednym Kościołem i chcemy dobra. Mamy tak naprawdę wiele wspólnego i to przynosi efekty, chociażby współpraca przy pomocy Ukrainie” – mówił bp Jonas Ivanauskas, biskup koszedarski.

„W kontekście wojny w Ukrainie, jest to bardzo ważne spotkanie, ponieważ biskupi mogą podzielić się doświadczeniem pomocy Ukrainie. W Tygodniu Miłosierdzia, nasz Caritas podzielił się doświadczeniem, jak małymi krokami dochodził do tego, co dziś robi i czym się zajmuje. Te spotkania są dzieleniem się doświadczeniem Kościoła, tego, co w danym Kościele robimy. Na zasadzie wzajemnej wymiany doświadczeń. To nas zbliżyło i dało możliwość szerszej współpracy” – stwierdził bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, gospodarz spotkania.

Zespół Biskupów ds. Wzajemnych Kontaktów spotyka się dwa razy w roku – raz w Polsce, raz na Litwie. W 2011 r. do biskupów Litwy i Polski dołączyli biskupi z Łotwy i Białorusi. Idea tych spotkań zrodziła się w 1994 r. podczas 279. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w pokamedulskim klasztorze w Wigrach.

ks.kz

.

Pozostałe artykuły